Θεολογία

Θεολογία

εξομολόγηση
Θεολογία

Αφορμή για την δημοσίευση του κειμένου είναι οι ιστορίες που ακούμε από διάφορους για το τρόπο που επιλέγουν να εξομολούνται καθώς και για την άρνηση άλλων στο μυστήριο της εξομολόγησης. Όχι. Κανείς δεν μπορεί να σωθεί, ούτε λαϊκοί ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μπορεί κανείς να σωθεί χωρίς πνευματικό και χωρίς εξομολόγηση;
γάμος.
Θεολογία

«Σε πολλά μέρη, συχνά, για να προστατεύσουν τη νύφη από κακές επιδράσεις του Πονηρού και των οργάνων του, ζητούν από τον Ιερέα τη ζώνη των αμφίων του, που κατά την ώρα του γάμου η νύφη τη φοράει εσωτερικώς. ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γιατί κάποιες νύφες φοράνε εσωτερικώς τη ζώνη των αμφίων του ιερέα; Τι κρύβει αυτή η πράξη;
Σαραντισμός
Θεολογία

Πολλοί διατυπώνουν το ερώτημα πώς είναι δυνατό τα βρέφη που είναι άβάπτιστα να εισέρχονται στο ναό και μάλιστα τα άρρενα να τα εισάγει ο ιερέας στο άγιο βήμα, όπου βρίσκεται η Αγία Τράπεζα; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ποια παιδιά πρέπει να μπαίνουν στο Άγιο Βήμα κατά τον σαραντισμό; Τα άρρενα μόνον ή και τα θήλεα;
Θεία Λειτουργία.
Θεολογία

Οἱ στιγμές αὐτές εἶναι οἱ ἑξῆς, κατά σειρά: 1) Ἀπό τό Δοξαστικό τῶν Αἴνων καί κατά τήν διάρκεια τῆς Δοξολογίας, εἴμαστε ὄρθιοι. 2) Στήν ἀρχή τῆς θείας Λειτουργίας, ὅταν ὁ Ἱερέας ἀπαγγέλλει τό «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πα­τρός…», ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πότε είμαστε όρθιοι και πότε καθόμαστε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας
στέφανα
Θεολογία

Αυτό κατά την λαϊκή παράδοση λέγεται «αντίγαμος» η «αυτίχαρα». Κατά Αθηναϊκό έθιμο λέγεται «οχτώμερα». Αυτά γίνονται την πρώτη Κυριακή μετά το γάμο, όταν οι νιόνυμφοι πηγαίνουν στην Εκκλησία και ο ιερέας τους διαβάζει ευχή1. Σύμφωνα με την παράδοση ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τι είναι η ευχή επί λύσει στεφάνων την ογδόη ήμερα μετά το γάμο;
Λειτουργία
Θεολογία

Στις ακολουθίες της Εκκλησίας απαγγέλλεται η σύντομη προσευχή «Κύριε ελέησον» άλλοτε δώδεκα (ιβ΄) και άλλοτε σαράντα φορές (μ΄). Πρόκειται για μια σύντομη προσευχή με βαθύτατο συμβολισμό. Όπως τονίζει ο άγ. Συμεών Θεσσαλονίκης, εκφωνείται το «Κύριε ελέησον» δώδεκα φορές ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γιατί ψάλλουμε το «Κύριε ελέησον» 12 και 40 φορές;
Στέφανα
Θεολογία

Τα στέφανα είναι σύμβολα βασιλικά. Με το γάμο δημιουργείται ένα νέο βασίλειο. Το σπίτι και η οικογένεια των δύο νεόνυμφων. Τι κάνουμε, όμως, τα στέφανα σε περίπτωση θανάτου του ενός εκ των δύο ή στην περίπτωση διαζυγίου; Πρώτα ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τι κάνουμε τα στέφανα σε περίπτωση θανάτου ή διαζυγίου;
ιερέας
Θεολογία

Η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Παράδοση αποκλείει τη χειροτονία των γυναικών και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν γυναίκες κληρικοί. Kαταρχάς, δεν υπάρχουν γυναίκες κληρικοί για ιστορικοθεολογικούς λόγους. Κυρίως γιατί ο Ιερέας είναι τύπος του θεανδρικού (Θεός+άνδρας) προσώπου του Ιησού. Ο ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν υπάρχουν γυναίκες κληρικοί;
καύση
Θεολογία

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι παρόλο που η Εκκλησία απορρίπτει την καύση δεν μπορεί να απαγορεύσει την εφαρμογή του συστήματος της καύσεως , εάν θελήσει να το επιτρέψει η Ελληνική Πολιτεία. Και τούτο διότι το Σύνταγμα της ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γιατί η Εκκλησία απορρίπτει την καύση των νεκρών;
Εισόδια της Θεοτόκου
Θεολογία

Τη Μητέρα του Χριστού την αισθανόμαστε σαν τη δική μας μητέρα, γι’ αυτό την τιμούμε και τη γιορτάζουμε πολλές φορές το χρόνο. Μία από τις κυριότερες και μεγαλύτερες Θεομητορικές εορτές του έτους είναι τα «Εισόδια» της Θεοτόκου. Η Εκκλησία ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τι γιορτάζουμε στις 21 Νοεμβρίου; Τι είναι τα «Εισόδια» της Θεοτόκου;
καντήλι
Θεολογία

Το άναμμα του κανδηλιού στους τάφους των κεκοιμημένων μας, αλλά και γενικά στα σπίτια των χριστιανών δεν έχει να κάνει με μια φολκλοριστική διαιώνιση κάποιας τυπικής παραδόσεως. To κανδήλι είναι σύμβολο και το φως που εκπέμπει συμβολίζει το ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρέπει ν’ ανάβουμε κανδήλι και κεριά στους τάφους των κεκοιμημένων μας και γιατί;
βέρες
Θεολογία

Όταν πριν από 30 περίπου χρόνια ψηφίστηκε το οικογενειακό δίκαιο, που ισχύει και σήμερα, και σ” αυτό συμπεριελήφθησαν η καθιέρωση του πολιτικού γάμου και του συναινετικού διαζυγίου, τότε πολλοί μίλησαν για παγίδα και για επικίνδυνες εξελίξεις για τον ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γιατί η Εκκλησία μας δεν δέχεται τον πολιτικό γάμο; Ποιες είναι οι συνέπειες για όσους έχουν τελέσει πολιτικό γάμο;
Απόστολος Ματθαίος
Θεολογία

Είναι γνωστόν ότι ο ευαγγελιστής Ματθαίος (1ος αι. μ.Χ.) είναι ένας από τους δώδεκα αποστόλους του Ιησού. Παρότι δεν υπάρχουν ασφαλείς ιστορικές πληροφορίες για τη ζωή του, εικάζεται ότι καταγόταν από τη Γαλιλαία και προερχόταν από εύπορη οικογένεια, ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Που βρέθηκε το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Ματθαίου; Ποιος ο σκοπός της συγγραφής του και ποια τα στοιχεία που το ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα;
Σαρανταλείτουργο
Θεολογία

Κα­τὰ τὴ διά­ρκεια τοῦ σα­ραν­τα­η­μέ­ρου (ἀ­πὸ 15 Νο­εμ­βρί­ου μέ­χρι 24 Δε­κεμ­βρί­ου) γί­νε­ται κα­θη­με­ρι­νὰ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, τὸ λε­γό­με­νο σα­ραν­τα­λεί­τουρ­γο. Πολ­λοὶ νο­μί­ζουν ὅ­τι αὐ­τὸ γί­νε­ται ἀ­πο­κλει­στι­κὰ γιὰ τοὺς νε­κρούς, τοὺς κε­κοι­μη­μέ­νους. Ἡ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α ὅ­μως (ὅπως δείχνουν οἱ πολλές της ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τι πρέπει να πάμε στον Ναό για το Σαρανταλείτουργο; Τι άλλο πρέπει να κάνουμε;
εκκλησία
Θεολογία

Του π. Γεωργίου Κουγιουμτζόγλου. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, μετόχιον Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους.  Συμβολή στη λογική λατρεία του Θεού, για ενεργό συμμετοχή των πιστών, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 97-106 Όταν αποφασίζουμε να πάμε στον ιερό Ναό[1] πρέπει προκαταβολικά ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πως μπαίνουμε στον Ιερό Ναό;
Σύναξη
Θεολογία

Ακούμε στη Θεία Λειτουργία κάθε φορά την εκφώνηση του λειτουργού «στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου» και στη συνέχεια «άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώθ» ψάλλει ο χορός. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας εννέα είναι τα ουράνια τάγματα: Σεραφείμ – Χερουβίμ – ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τι σημαίνει η φράση «στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου»;
Σαρανταλείτουργο
Θεολογία

Σαρανταλείτουργο λέγεται η τέλεση της Θείας Λειτουργίας επί σαράντα συνεχείς ημέρες. Οι σαράντα αυτές λειτουργίες γίνονται υπέρ υγείας των ζώντων και ιδιαιτέρως υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων χριστιανών. Το Σαρανταλείτουργο υπέρ ζώντων και κεκοιμημένων γίνεται συνήθως τις ημέρες της νηστείας ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τι είναι το Ιερό Σαρανταλείτουργο και πότε γίνεται;
Ιερό Βήμα
Θεολογία

Η είσοδος στο ιερό Βήμα, βάσει του 69ου κανόνα της Στ” Οικουμενικής Συνόδου, απαγορεύεται παντελώς για τις γυναίκες και για τους άνδρες εφόσον δεν έχουν άδεια, η κάποια απόλυτη ανάγκη. Κατ” οικονομία γίνεται εξαίρεση στις γυναίκες που υπηρετούν ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιτρέπεται η είσοδος των λαϊκών στο Ιερό Βήμα;
εκκλησία
Θεολογία

Η θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας μπροστά στην ύπαρξη πολιτικού γάμου, είναι ότι δεν τον αναγνωρίζει με βάση τη θρησκευτική μας διδασκαλία. Εκ των πραγμάτων αναγνωρίζει όμως θεσμικά την πολιτειακή απόφαση και μάλιστα, όταν υπάρξει διαζύγιο πολιτικού γάμου, ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Όσοι τελούν πολιτικό γάμο μπορούν να κοινωνήσουν, να γίνουν ανάδοχοι και κουμπάροι;
Ο φύλακας Άγγελος
Θεολογία

Η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση φιλοξενούν πολυάριθμες μαρτυρίες σχετικά με την ύπαρξη και τη δράση των αγγέλων. Μετά από τη πτώση των πρωτοπλάστων άγγελοι φυλάσσουν το Παράδεισο, άγγελοι διδάσκουν στον Αδάμ τον τρόπο καλλιέργειας της γης, ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γιατί δημιουργήθηκαν οι άγγελοι; Ποιο είναι το έργο τους;