Στις 2-10 εορτάζουν

Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη

Όσιος Θεόφιλος ο Ομολογητής

Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας που μαρτύρησε στο Καρατζασού

Όσιος Κασσιανός ο Έλληνας και Θαυματουργός

Άγιος Θεόδωρος ο Μεγαλομάρτυρας ο Γαβράς

Άγιος Κυπριανός του Σουντάλ

Όσιος Θεόδωρος Ουσακώφ

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments