Την 1-11 εορτάζουν

Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός οι Ανάργυροι και θαυματουργοί

Όσιος Δαβίδ που ασκήτευε στην Εύβοια

Αγία Ελένη η Παρθενομάρτυς από τη Σινώπη

Αγίες Κυριαίνα και Ιουλιανή

Άγιοι Καισάριος, Δάσιος, και άλλοι πέντε Μάρτυρες, Σάββας, Σαβινιανός, Αγρίππας, Αδριανός και Θωμάς το νήπιο

Άγιοι Ιωάννης ο Επίσκοπος και Ιάκωβος ο Πρεσβύτερος

Άγιος Ερμινίγγελδος

Άγιοι Ιάκωβος ο νέος Οσιομάρτυρας από την Καστοριά και οι δύο μαθητές του Ιάκωβος ο Διάκονος και Διονύσιος ο Μοναχός

Άγιος Δαβίδ ο Μέγας Κομνηνός ο νεομάρτυρας και η συνοδεία του Βασίλειος, Γεώργιος, Μανουήλ οι υιοί του και Αλέξιος ο ανεψιός του

Αγία Θεολήπτη

Άγιοι Κυπριανός και Ιουλιανή

Άγιος Κοσμάς του Βερχοτούρε

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments