Βραδινή προσευχή

Βραδινή προσευχή

Ευχές Προσευχές
Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βραδινή προσευχή
error: Alert: Content is protected !!