Ισχύει για τους Αγίους μας το «πανταχού παρών»;

Ισχύει για τους Αγίους μας το «πανταχού παρών»;

Διδακτικές Ιστορίες
Από τον Μέγα Βασίλειο μαθαίνουμε ότι οι Άγιοι «πανταχού προφθάνουν, όχι όμως κατά φύσιν και ουσία». Σε πολλά μέρη μπορούν να βρίσκονται τα πνεύματα και οι ψυχές των ...
Comments Off on Ισχύει για τους Αγίους μας το «πανταχού παρών»;
error: Alert: Content is protected !!