Μην είστε απόλυτοι! Όλοι οι άνθρωποι παιδιά του ίδιου Θεού είναι. Και οι θρησκείες τους δεν είναι παρά διαφορετικοί δρόμοι που οδηγούν στον ίδιο Θεό…

Μην είστε απόλυτοι! Όλοι οι άνθρωποι παιδιά του ίδιου Θεού είναι. Και οι θρησκείες τους δεν είναι παρά διαφορετικοί δρόμοι που οδηγούν στον ίδιο Θεό…

Διδακτικές Ιστορίες
Κάποτε τό φίδι δάγκωσε τήν Εὔα. Τό δηλητήριο διεπέρασε τήν ψυχή της ἀστραπιαῖα. Ἔπειτα καί τό σῶμα της. Τό ἴδιο καί τοῦ Ἀδάμ. Ὁ θάνατος τῆς ψυχῆς (δηλαδή ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «είστε απόλυτοι! Όλοι οι άνθρωποι παιδιά του ίδιου Θεού είναι. Και οι θρησκείες τους δεν είναι παρά διαφορετικοί δρόμοι που οδηγούν στον ίδιο Θεό…”
error: Alert: Content is protected !!