Προσευχή για αναπήρους για να στηρίζει ο Θεός

Προσευχή για αναπήρους για να στηρίζει ο Θεός

Ευχές Προσευχές
Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ἠμᾶς. (τρεῖς φορές) Παναγία τριάς, ἐλέησον ἠμᾶς. ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή για αναπήρους για να στηρίζει ο Θεός
error: Alert: Content is protected !!