Στην Παναγία προστρέχουμε με θάρρος όπως στη μητέρα μας

Στην Παναγία προστρέχουμε με θάρρος όπως στη μητέρα μας

Διδακτικές Ιστορίες
«Καί ποῦ λοιπόν ἄλλην εὑρήσω ἀντίληψιν; ποῦ προσφύγω; ποῦ δὲ καὶ σωθήσομαι; τίνα θερμήν ἕξω βοηθόν;… Εἰς σὲ μόνην ἐλπίζω, καὶ θαῤῥῶ καὶ καυχῶμαι καὶ προστρέχω τῇ σκέπῃ σου· σῶσόν ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Στην Παναγία προστρέχουμε με θάρρος όπως στη μητέρα μας
error: Alert: Content is protected !!