Στις 21-4 εορτάζουν

Στις 21-4 εορτάζουν

Παναγία η Ζωοδόχος Πηγή
Αγιολόγιο
Ζωοδόχος Πηγή Άγιος Ιανουάριος ο Επίσκοπος και οι Πρόκουλος, Σώσσος και Φαύστος οι Διάκονοι, Δισιδέριος ο Αναγνώστης, Ακούτιος και Ευτύχιος Αγία Αλεξάνδρα η βασίλισσα και οι ακόλουθοι της ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Στις 21-4 εορτάζουν

21-4
Αγιολόγιο
Άγιος Ιανουάριος ο Επίσκοπος και οι Πρόκουλος, Σώσσος και Φαύστος οι Διάκονοι, Δισιδέριος ο Αναγνώστης, Ακούτιος και Ευτύχιος Αγία Αλεξάνδρα η βασίλισσα και οι ακόλουθοι της Απολλώς, Ισαάκιος ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Στις 21-4 εορτάζουν