Στις 21-4 εορτάζουν

Στις 21-4 εορτάζουν

Αγιολόγιο
Ζωοδόχος Πηγή Άγιος Ιανουάριος ο Επίσκοπος και οι Πρόκουλος, Σώσσος και Φαύστος οι Διάκονοι, Δισιδέριος ο Αναγνώστης, Ακούτιος και Ευτύχιος Αγία Αλεξάνδρα η βασίλισσα και οι ακόλουθοι της ...
Comments Off on Στις 21-4 εορτάζουν
error: Alert: Content is protected !!