την τηρούν με δυσφορία ή και την αθετούν"

την τηρούν με δυσφορία ή και την αθετούν”

Διδακτικές Ιστορίες
Πολλοί χριστιανοί, αγνοώντας τη μεγάλη ωφέλεια της νηστείας, την τηρούν με δυσφορία ή και την αθετούν. Και όμως, τη νηστεία πρέπει να τη δεχόμαστε με χαρά, όχι με ...
Comments Off on “Πολλοί χριστιανοί, αγνοώντας τη μεγάλη ωφέλεια της νηστείας, την τηρούν με δυσφορία ή και την αθετούν”
error: Alert: Content is protected !!