Ερώτημα ακροατή:  Η υπακοή είναι πιο πάνω από την ομολογία της πίστης μας; Ας πούμε, ...

Ἡ Παναγία εἶναι καὶ σήμερα ζωντανή. Καὶ ὄχι μόνο ζεῖ, ἀλλὰ καὶ ζωοποιεῖ καὶ θεραπεύει ...