Χαιρετισμοί

Χαιρετισμοί

Διδακτικές Ιστορίες Προσευχές Χαιρετισμοί

05/08/2024 ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ   ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Κοντάκιον  Ήχος πλ΄δ΄ -Τῇ Ὑπερμάχῳ-  Ὡς  Ζωηφόρος  Τοῦ Κυρίου ἡμῶν Μήτηρ,τῶν   οὐρανῶν ὑψηλοτέρα  ἀνεδείχθης,Ἀνυμνοῦμεν οἱ πιστοὶ καὶ μεγαλύνωμεν.Ἀλλ’ὡς φέρουσα Ζωῆς Κυρίου νάματα,Ἐκ θανάτου ψυχικοῦ ἡμὰς ἀνάστησον,                                                             Ἵνα ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ (Τους αναγινώσκουμε έως της Πεντηκοστής)
Παρακλήσεις Προσευχές Χαιρετισμοί

Προς δόξαν Θεού και τιμήν του Νέου Οσίου μετά επιμόνου παρακλήσεως πιστών φιλακολούθων ο Μέγας Υμνογράφος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας Δρ. Χαράλαμπος Μπούσιας συνέθεσε για λειτουργική χρήση την Ακολουθία, τον Παρακλητικό Κανόνα και τους Χαιρετισμούς προς τιμήν του ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ακολουθία, Παράκληση και Χαιρετισμοί του Νέου Αγίου, Οσίου Ευμενίου Σαριδάκη
Προσευχές Χαιρετισμοί

Την υπερούσιον Τριάδα σε δοξάζομεν, Πατέρα άναρχον, Υιόν και Πνεύμα άγιον, Αληθώς ένα Θεόν και παμβασιλέα Των πταισμάτων την συγχώρησιν αιτούμεθα, και τυχείν της αιωνίου βασιλείας σου Τους κραυγάζοντας, δόξα σοι, τω Θεώ ημών. Αγία Τριάς ο Θεός ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο “Οίκοι 24 εις την Αγίαν και Ζωαρχικήν Τριάδα”
Προσευχές Ύμνοι Χαιρετισμοί

Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου εις την Υπεραγία Θεοτόκον Ὁ ἱερεύς· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε· νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ ἀναγνώστης· Ἀμήν. Ὁ ἱερεύς· Δόξα σοι Χριστέ, ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου εις την Υπεραγία Θεοτόκον
Προσευχές Χαιρετισμοί

Σημειώνουμε ότι στο Άγιο Όρος η Αγία Άννα αποκαλείται «η Γιαγιά». Εικοσιτέσσαρες κατ’ αλφάβητον Οίκοι εις την Αγίαν Θεοπρομήτορα και Πανένδοξον Άνναν (Γέροντος Γερασίμου Μικραγιαννανίτου) Κοντάκιον. Ήχος πλ.δ´. Τη Υπερμάχω. Τη του Σωτήρος ευκλεεί Προγόνω άσωμεν τη πεπλησμένη δωρεών ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι Χαιρετισμοί της Γιαγιάς
Προσευχές Χαιρετισμοί

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερμάχῳ. Ὡς τῶν ὁσίων κοινωνὸν καὶ τύπον ἄριστον, καὶ τῶν ἐν Ἄθῳ ὁδηγὸν τὸν ἱερώτατον, ἀνυμνοῦμεν σε οἱ δοῦλοί σου θεοφόρε· ἀλλ᾿ ὡς ἔχων παῤῥησίαν πρὸς τὸν Κύριον, ἐκ ποικίλων συμφορῶν ἡμᾶς ἀπάλλαξον, ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χαιρετισμοί εις τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη
Προσευχές Χαιρετισμοί

Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ΄. Τώ ζωοδόχω και σεπτώ Κυρίου μνήματι, νύν παρεστώτες ευλαβεία οι ανάξιοι, συν Αγγέλοις προσαγάγωμεν θείους ύμνους, ίν’ ως έχον αγιότητα ασύγκριτον, αγίαση και ημάς τούτω προσπίπτοντας, και κραυγάζοντας• Χαίρε μνήμα τρισόλβιον. Άγγελοι αοράτως αεί ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χαιρετισμοί εις τον Πανάγιο Τάφο
Ύμνοι Χαιρετισμοί

Στάσις πρώτη Ἡ Ἁγνὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης βαβαί, ἡ Θεὸν ἐν τῇ γαστρί σου χωρήσασα καὶ κυήσασα ἀφράστως ἐπὶ γῆς. Ἀπορεῖ καὶ φύσις, καὶ πληθὺς νοερά, τὸ ἐν σοί, Παρθενομῆτορ,μυστήριον, τῆς ἐνδόξου καὶ ἀρρήτου σου ταφῇς. Βασιλὶς καὶ ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εγκώμια ψαλλόμενα εις την Κοίμησιν της Υπεραγίας Θεοτόκου
Προσευχές Χαιρετισμοί

Tους χαιρετισμούς της Κοιμήσεως της Παναγίας συνηθίζεται να τους διαβάζουμε στην θέση των “συνηθισμένων” χαιρετισμών από την 1η Αυγούστου μέχρι και την απόδοση της εορτής 23 Αυγούστου xairetismoi koimiseos thotokou χαιρετισμοι Πηγή: http://analogion.com/forum/index.php?threads/01-23-%CE%A7%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82.12503/   ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χαιρετισμοί Κοιμήσεως Θεοτόκου
Προσευχές Χαιρετισμοί

Ο Ακάθιστος Ύμνος [Ἀνωνύμου Υμνογράφου] Ακάθιστος ύμνος ονομάζεται γενικά κάθε ύμνος ο οποίος ψάλλεται από τους πιστούς σε όρθια στάση. Έχει επικρατήσει όμως να λέγεται έτσι ένας ύμνος («Κοντάκιο») της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τιμήν της Θεοτόκου, ο οποίος ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο Ακάθιστος Ύμνος
Προσευχές Χαιρετισμοί

Τούς Χαιρετισμούς μποροῦμε νά τούς διαβάζουμε κάθε Παρασκευή, ἡμέρα ἀφιερωμένη στό Σταυρό, τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, στήν ἑορτή τῆς παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (14 Σεπτεμβρίου) καί τήν Μεγάλη Παρασκευή. Οἱ κοσμοχαρμόσυνοι ΚΔ´ Οἶκοι εἰς τὴν νοητὴν κλίμακα ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι χαιρετισμοί του Τίμιου και Ζωοποιού Σταυρού
Προσευχές Χαιρετισμοί

Κοντάκιον Ήχος πλ. δ ́. Τη υπερμάχω Ως του Χριστού Μεγαλομάρτυρα παμμέγιστον, και της Παρθένου κατά πάντα φίλον γνήσιον, ανυμνούμέν σε, Γεώργιε στρατηλάτα. αλλ’ ως έχων εξ αυτής του Όρους άπασαν προστασίαν και ημάς αεί περίσωζε τους βοώντάς ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χαιρετισμοί στον Άγιο Γεώργιο το Τροπαιοφόρο