Χαιρετισμοί

Χαιρετισμοί

Προσευχές Χαιρετισμοί

Σημειώνουμε ότι στο Άγιο Όρος η Αγία Άννα αποκαλείται «η Γιαγιά». Εικοσιτέσσαρες κατ’ αλφάβητον Οίκοι εις την Αγίαν Θεοπρομήτορα και Πανένδοξον Άνναν (Γέροντος Γερασίμου Μικραγιαννανίτου) Κοντάκιον. Ήχος πλ.δ´. Τη Υπερμάχω. Τη του Σωτήρος ευκλεεί Προγόνω άσωμεν τη πεπλησμένη δωρεών ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι Χαιρετισμοί της Γιαγιάς
Προσευχές Χαιρετισμοί

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερμάχῳ. Ὡς τῶν ὁσίων κοινωνὸν καὶ τύπον ἄριστον, καὶ τῶν ἐν Ἄθῳ ὁδηγὸν τὸν ἱερώτατον, ἀνυμνοῦμεν σε οἱ δοῦλοί σου θεοφόρε· ἀλλ᾿ ὡς ἔχων παῤῥησίαν πρὸς τὸν Κύριον, ἐκ ποικίλων συμφορῶν ἡμᾶς ἀπάλλαξον, ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χαιρετισμοί εις τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη
Προσευχές Χαιρετισμοί

Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ΄. Τώ ζωοδόχω και σεπτώ Κυρίου μνήματι, νύν παρεστώτες ευλαβεία οι ανάξιοι, συν Αγγέλοις προσαγάγωμεν θείους ύμνους, ίν’ ως έχον αγιότητα ασύγκριτον, αγίαση και ημάς τούτω προσπίπτοντας, και κραυγάζοντας• Χαίρε μνήμα τρισόλβιον. Άγγελοι αοράτως αεί ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χαιρετισμοί εις τον Πανάγιο Τάφο
Ύμνοι Χαιρετισμοί

Στάσις πρώτη Ἡ Ἁγνὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης βαβαί, ἡ Θεὸν ἐν τῇ γαστρί σου χωρήσασα καὶ κυήσασα ἀφράστως ἐπὶ γῆς. Ἀπορεῖ καὶ φύσις, καὶ πληθὺς νοερά, τὸ ἐν σοί, Παρθενομῆτορ,μυστήριον, τῆς ἐνδόξου καὶ ἀρρήτου σου ταφῇς. Βασιλὶς καὶ ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εγκώμια ψαλλόμενα εις την Κοίμησιν της Υπεραγίας Θεοτόκου
Προσευχές Χαιρετισμοί

Tους χαιρετισμούς της Κοιμήσεως της Παναγίας συνηθίζεται να τους διαβάζουμε στην θέση των “συνηθισμένων” χαιρετισμών από την 1η Αυγούστου μέχρι και την απόδοση της εορτής 23 Αυγούστου xairetismoi koimiseos thotokou χαιρετισμοι Πηγή: http://analogion.com/forum/index.php?threads/01-23-%CE%A7%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82.12503/   ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χαιρετισμοί Κοιμήσεως Θεοτόκου
Προσευχές Χαιρετισμοί

Ο Ακάθιστος Ύμνος [Ἀνωνύμου Υμνογράφου] Ακάθιστος ύμνος ονομάζεται γενικά κάθε ύμνος ο οποίος ψάλλεται από τους πιστούς σε όρθια στάση. Έχει επικρατήσει όμως να λέγεται έτσι ένας ύμνος («Κοντάκιο») της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τιμήν της Θεοτόκου, ο οποίος ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο Ακάθιστος Ύμνος
Προσευχές Χαιρετισμοί

Τούς Χαιρετισμούς μποροῦμε νά τούς διαβάζουμε κάθε Παρασκευή, ἡμέρα ἀφιερωμένη στό Σταυρό, τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, στήν ἑορτή τῆς παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (14 Σεπτεμβρίου) καί τήν Μεγάλη Παρασκευή. Οἱ κοσμοχαρμόσυνοι ΚΔ´ Οἶκοι εἰς τὴν νοητὴν κλίμακα ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι χαιρετισμοί του Τίμιου και Ζωοποιού Σταυρού
Προσευχές Χαιρετισμοί

Κοντάκιον Ήχος πλ. δ ́. Τη υπερμάχω Ως του Χριστού Μεγαλομάρτυρα παμμέγιστον, και της Παρθένου κατά πάντα φίλον γνήσιον, ανυμνούμέν σε, Γεώργιε στρατηλάτα. αλλ’ ως έχων εξ αυτής του Όρους άπασαν προστασίαν και ημάς αεί περίσωζε τους βοώντάς ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χαιρετισμοί στον Άγιο Γεώργιο το Τροπαιοφόρο
error: Alert: Content is protected !!