Χαιρετισμοί

Χαιρετισμοί

Προσευχές Χαιρετισμοί

Σημειώνουμε ότι στο Άγιο Όρος η Αγία Άννα αποκαλείται «η Γιαγιά». Εικοσιτέσσαρες κατ’ αλφάβητον Οίκοι εις την Αγίαν Θεοπρομήτορα και Πανένδοξον Άνναν (Γέροντος Γερασίμου Μικραγιαννανίτου) Κοντάκιον. Ήχος πλ.δ´. Τη Υπερμάχω. Τη του Σωτήρος ευκλεεί Προγόνω άσωμεν τη πεπλησμένη δωρεών ...
Comments Off on Οι Χαιρετισμοί της Γιαγιάς
Προσευχές Χαιρετισμοί

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερμάχῳ. Ὡς τῶν ὁσίων κοινωνὸν καὶ τύπον ἄριστον, καὶ τῶν ἐν Ἄθῳ ὁδηγὸν τὸν ἱερώτατον, ἀνυμνοῦμεν σε οἱ δοῦλοί σου θεοφόρε· ἀλλ᾿ ὡς ἔχων παῤῥησίαν πρὸς τὸν Κύριον, ἐκ ποικίλων συμφορῶν ἡμᾶς ἀπάλλαξον, ...
Comments Off on Χαιρετισμοί εις τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη
Προσευχές Χαιρετισμοί

Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ΄. Τώ ζωοδόχω και σεπτώ Κυρίου μνήματι, νύν παρεστώτες ευλαβεία οι ανάξιοι, συν Αγγέλοις προσαγάγωμεν θείους ύμνους, ίν’ ως έχον αγιότητα ασύγκριτον, αγίαση και ημάς τούτω προσπίπτοντας, και κραυγάζοντας• Χαίρε μνήμα τρισόλβιον. Άγγελοι αοράτως αεί ...
Comments Off on Χαιρετισμοί εις τον Πανάγιο Τάφο
Ύμνοι Χαιρετισμοί

Στάσις πρώτη Ἡ Ἁγνὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης βαβαί, ἡ Θεὸν ἐν τῇ γαστρί σου χωρήσασα καὶ κυήσασα ἀφράστως ἐπὶ γῆς. Ἀπορεῖ καὶ φύσις, καὶ πληθὺς νοερά, τὸ ἐν σοί, Παρθενομῆτορ,μυστήριον, τῆς ἐνδόξου καὶ ἀρρήτου σου ταφῇς. Βασιλὶς καὶ ...
Comments Off on Εγκώμια ψαλλόμενα εις την Κοίμησιν της Υπεραγίας Θεοτόκου
Προσευχές Χαιρετισμοί

Tους χαιρετισμούς της Κοιμήσεως της Παναγίας συνηθίζεται να τους διαβάζουμε στην θέση των “συνηθισμένων” χαιρετισμών από την 1η Αυγούστου μέχρι και την απόδοση της εορτής 23 Αυγούστου xairetismoi koimiseos thotokou χαιρετισμοι Πηγή: http://analogion.com/forum/index.php?threads/01-23-%CE%A7%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82.12503/   ...
Comments Off on Χαιρετισμοί Κοιμήσεως Θεοτόκου
Προσευχές Χαιρετισμοί

Ο Ακάθιστος Ύμνος [Ἀνωνύμου Υμνογράφου] Ακάθιστος ύμνος ονομάζεται γενικά κάθε ύμνος ο οποίος ψάλλεται από τους πιστούς σε όρθια στάση. Έχει επικρατήσει όμως να λέγεται έτσι ένας ύμνος («Κοντάκιο») της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τιμήν της Θεοτόκου, ο οποίος ...
Comments Off on Ο Ακάθιστος Ύμνος
Προσευχές Χαιρετισμοί

Τούς Χαιρετισμούς μποροῦμε νά τούς διαβάζουμε κάθε Παρασκευή, ἡμέρα ἀφιερωμένη στό Σταυρό, τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, στήν ἑορτή τῆς παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (14 Σεπτεμβρίου) καί τήν Μεγάλη Παρασκευή. Οἱ κοσμοχαρμόσυνοι ΚΔ´ Οἶκοι εἰς τὴν νοητὴν κλίμακα ...
Comments Off on Οι χαιρετισμοί του Τίμιου και Ζωοποιού Σταυρού
Προσευχές Χαιρετισμοί

Κοντάκιον Ήχος πλ. δ ́. Τη υπερμάχω Ως του Χριστού Μεγαλομάρτυρα παμμέγιστον, και της Παρθένου κατά πάντα φίλον γνήσιον, ανυμνούμέν σε, Γεώργιε στρατηλάτα. αλλ’ ως έχων εξ αυτής του Όρους άπασαν προστασίαν και ημάς αεί περίσωζε τους βοώντάς ...
Comments Off on Χαιρετισμοί στον Άγιο Γεώργιο το Τροπαιοφόρο
error: Alert: Content is protected !!