Ευχές

Ευχές

Ευχές Προσευχές

06/22/2024 Στη δημοσίευση προσευχής για βελτίωση των καιρικών συνθηκών του καύσωνα, προχώρησε η Μητρόπολη Μάνης. Η προσευχή συνετάχθη από τον Σεβ. Μητροπολίτη Μάνης κ. Χρυσόστομο Γ ´ ο οποίος ειδικεύεται στην σύνταξη προσευχών ειδικών για κάθε περίσταση! «Παύσον ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή για τον καύσωνα από τη Μητρόπολη Μάνης: «Απόστειλον δρόσον καί αύραν»
Ευχές Προσευχές

Αγίου Γρηγορίου Παλαμά 12/19/2023 Κύριε, ο Θεός ημών, ο υπάρχων προ των αιώνων και διαμένων εις τους αιώνας, ο τοσούτων υπερβάλλων τη ευσπλαχνία όσον και τω της δυνάμεως απεριλήπτω. Ο δια τους ανεκδιηγήτους σου οικτιρμούς κλίνας ουρανούς και ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ
Ευχές Προσευχές

12/17/2023 ΔΑΝΙΗΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ 1 Ετους οκτωκαιδεκάτου Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς εποίησεν εικόνα χρυσήν, ύψος αυτής πήχεων εξήκοντα, εύρος αυτής πήχεων έξ, και έστησεν αυτήν εν πεδίω Δεειρά, εν χώρα Βαβυλώνος. 2 και απέστειλε συναγαγείν τούς υπάτους και τούς ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Στις μέρες που ζούμε μόνο η πίστη μπορεί να μας σώσει: Η προσευχή του Αζαρία και ο ύμνος των Αγίων τριών παίδων
Βίοι Αγίων Ευχές Προσευχές

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης γεννήθηκε στην πολή Ειρηνούπολη στην Δεκάπολη της Ισαυρίας στα Ν.Α.της Μ.Ασίας. Πιστεύετε ότι γεννήθηκε γύρω στα 780-790.  Η μητέρα του Μαρία ήταν πολύ ευλαβής. Οταν οι γονείς του τον προέτρεψαν να παντρευτεί αρνήθηκε και ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο βίος του Αγίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτου και οι ευχές του υπέρ υγείας και λύσιμο μαγείας. Ξέρουμε που βρίσκεται το άφθαρτο λείψανό του; 20 Νοεμβρίου
Διδακτικές Ιστορίες Ευχές Προσευχές

04/30/2023 ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΆΓΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ. Κύριε Θεέ, Βασιλεύ Μέγα, Άναρχε! Απόστειλον, Κύριε, τον Σον Αρχάγγελο Μιχαήλ, επί τον δούλο Σου (όνομα) ίνα ρύσης με από εχθρών ορατών και αοράτων. Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, δός ειρήνην και ευημερίαν τω ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΆΓΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ
Ευχές Προσευχές

02/22/2023 Μαζί με την προσευχή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προέτρεπε τους Χριστιανούς να έχουν όλοι γραμμένο επάνω στους τοίχους των κτισμάτων τους το: «Χριστός μεθ’ ημών στήτω»! Τι σημαίνει και γιατί το τηρούμε; Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όταν ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή για σεισμό – «Χριστός μεθ’ ημών στήτω»
Ευχές Προσευχές

10/11/2022 Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ δείξας τό ἔλεός Σου ἐν πᾶσι τοῖς προσιοῦσι σοι καί ἐξαιτουμένοις τοῦτο, ὁ εὐμήχανος καί ποικίλα ἔχων τῆς σωτηρίας τά φάρμακα, «ὁ πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν καί Θεός πάσης παρακλήσεως, ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπί ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Eυχή για την οικονομική κρίση
Ευχές Προσευχές

Προσευχή για όσους λείπουν από τη Θεία Λειτουργία και δεν μπορούν να παρευρίσκονται. Κύριε, άκουσα τον λειτουργό Σου σήμερα να δέεται υπέρ των δι’ ευλόγους αιτίας απολειφθέντων αδελφών ημών. Κι ο νους μου καρφώθηκε σ’ αυτούς. Θέλω να ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή για όσους λείπουν από τη Θεία Λειτουργία και δεν μπορούν να παρευρίσκονται
Διδακτικές Ιστορίες Ευχές Προσευχές

Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης: ([…] η προσευχή του Γέροντα παπα-Τύχωνα, που είχε γράψει με πολύ πόνο και πολλά δάκρυα και την έστελνε στις πονεμένες ψυχές της Ρωσίας σαν βάλσαμο από το Περιβόλι της Παναγίας). «Δόξα εις τον Γολγοθά του ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η προσευχή του Παπα-Τύχωνα που έστελνε στις πονεμένες ψυχές
Ευχές Προσευχές

Κύριε ὁ Θεός ἠμῶν, ὁ δείξας τό ἔλεός Σου ἐν πάσι τοῖς προσιούσι σοῖ καί ἑξαιτουμένοις τοῦτο, ὁ εὐμήχανος καί ποικίλα ἔχων τῆς σωτηρίας τά φάρμακα, «ὁ πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν καί Θεός πάσης παρακλήσεως, ὁ παρακαλῶν ἠμᾶς ἐπί ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή για την πατρίδα μας
Ευχές Προσευχές

Ἑσπερινὴ Εὐχὴ Κυριακῆς Ἑσπερινὴ Εὐχὴ Δευτέρας Ἑσπερινὴ Εὐχὴ Τρίτης Ἑσπερινὴ Εὐχὴ Τετάρτης Ἑσπερινὴ Εὐχὴ Πέμπτης Ἑσπερινὴ Εὐχὴ Παρασκευῆς Ἑσπερινὴ Εὐχὴ Σαββάτου Πηγή: https://orthodoxfathers.com/Proseuches/Esperines-proseuches-imera Ἑσπερινὴ Εὐχὴ Κυριακῆς Ὡς ἐνώπιον, Κύριε, τοῦ φοβεροῦ Σου βήματος ἑστὼς ὁ κατάκριτος, καὶ τὸν ἔλεγχον ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ἑσπερινὲς προσευχὲς ἀνὰ ἡμέρα. Ἁγίου Έφραίμ τοῦ Σύρου
Ευχές Προσευχές

Άγιος Εφραίμ ο Σύρος Κύριε Ίησού Χριστέ ό Θεός ήμών, ό τήν άγίαν σου Μητέρα τιμιωτέραν άναδείξας πασών τών έπουρανίων δυνάμεων, αύτός, Πανάγαθε, διά τών πρεσβειών αύτής καί πάντων σου τών άγίων, παρακληθήτι καί συγχώρησόν μοι τώ άνάξιω ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ευχή πρό τού ύπνώσαι. Τού άγίου Έφραίμ τού Σύρου
Ευχές Προσευχές

Ψαλμος 148 ΑΙΝΕΙΤΕ τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ.  αἰνεῖτε αὐτὸν ἥλιος καὶ σελήνη, αἰνεῖτε αὐτὸν πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς.  ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΕΥΧΗ – ΨΑΛΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΙΟΝΙ-ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟ
Ευχές Προσευχές

ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ Η Χώρα αντιμετωπίζει λογοκρισία στα κοινωνικά δίκτυα. Αν θέλετε να βλέπετε τις δημοσιεύσεις ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή για το σεισμό
Ευχές Προσευχές

Ω, παναγιώτατε Νικόλαε, ο πιο υπέροχος Κύριος, ο θερμός μεσίτης μας, και παντού στη θλίψη ένας γρήγορος βοηθός! Βοηθήστε με αμαρτωλή και λυπημένη σε αυτήν την παρούσα ζωή, προσευχηθείτε στον Κύριο Θεό με τα δώρα της συγχώρεσης όλων ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή στόν Άγιο Νικόλαο
Ευχές Προσευχές

Ἰσιδώρας Μοναχῆς Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τοῦ φωτὸς ποιητὴς καὶ χορηγὸς, ἡ πηγὴ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως, παντός τε ἀγαθοῦ αἴτιος· τὸ τῆς χρηστότητος πλήρωμα καὶ τῆς εὐσπλαγχνίας ἀνεξιχνίαστον πέλαγος· ὁ ποιῶν ἐξαίσια ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ευχή εις τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Φανούριο
Ευχές Προσευχές

Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν τῇ καμίνω τοῦ πυρὸς τὴν τριάδα τῶν δικαίων σου παίδων σώσας, ἐν εἴδει δὲ πυρίνων γλωσσῶν τὸ Πανάγιόν σου Πνεῦμα οὐρανόθεν ἐπὶ τοὺς ἁγίους σου μαθητὰς καὶ ἀποστόλους καταπέμψας· αὐτὸς ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΩΣ ΕΚ ΠΥΡΟΣ
Ευχές Προσευχές

Κατά το μέτρον των είκοσι τεσσάρων ωρών του νυχθημέρου από τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσοστόμου Κύριε μη στερήσεις με των επουρανίων σου και αιωνίων σου αγαθών. Κύριε λύτρωσαι με των αιωνίων κολάσεων Κύριε είτε λόγω, είτε έργο, είτε κατά ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου
Ευχές Προσευχές

«Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του αθανάτου Πατρός, ο υπό των ουρανίων δυνάμεων συν Πατρί τε και Πνεύματι ανυμνούμενος, ον ειδεν ουδείς ανθρώπων ουδέ ιδείν δύναται κατά την Θεότητα, ο ευδοκήσας κατελθείν επί της γης, και φανήναι ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η προσευχή στην Αγία Κυριακή που διώχνει το κακό και την κατάθλιψη
Ευχές Προσευχές

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Φιλάνθρωπε καὶ Πολυεύσπλαχνε, ἰατρὲ τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, Καλὲ Σαμαρεῖτα, Σὲ ἱκετεύω καὶ Σὲ παρακαλῶ, ἐπίσκεψαι ἐν τῷ ἐλέει Σου καὶ ἐμέ,  τόν ἀσθενοῦντα δοῦλόν Σου. ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή ασθενούς ευρισκομένου εις κέντρον αποκαταστάσεως και αποθεραπείας