Προσευχές

Προσευχές

Διδακτικές Ιστορίες Προσευχές Χαιρετισμοί

05/08/2024 ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ   ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Κοντάκιον  Ήχος πλ΄δ΄ -Τῇ Ὑπερμάχῳ-  Ὡς  Ζωηφόρος  Τοῦ Κυρίου ἡμῶν Μήτηρ,τῶν   οὐρανῶν ὑψηλοτέρα  ἀνεδείχθης,Ἀνυμνοῦμεν οἱ πιστοὶ καὶ μεγαλύνωμεν.Ἀλλ’ὡς φέρουσα Ζωῆς Κυρίου νάματα,Ἐκ θανάτου ψυχικοῦ ἡμὰς ἀνάστησον,                                                             Ἵνα ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ (Τους αναγινώσκουμε έως της Πεντηκοστής)
Ευχές Προσευχές

Αγίου Γρηγορίου Παλαμά 12/19/2023 Κύριε, ο Θεός ημών, ο υπάρχων προ των αιώνων και διαμένων εις τους αιώνας, ο τοσούτων υπερβάλλων τη ευσπλαχνία όσον και τω της δυνάμεως απεριλήπτω. Ο δια τους ανεκδιηγήτους σου οικτιρμούς κλίνας ουρανούς και ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ
Ευχές Προσευχές

12/17/2023 ΔΑΝΙΗΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ 1 Ετους οκτωκαιδεκάτου Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς εποίησεν εικόνα χρυσήν, ύψος αυτής πήχεων εξήκοντα, εύρος αυτής πήχεων έξ, και έστησεν αυτήν εν πεδίω Δεειρά, εν χώρα Βαβυλώνος. 2 και απέστειλε συναγαγείν τούς υπάτους και τούς ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Στις μέρες που ζούμε μόνο η πίστη μπορεί να μας σώσει: Η προσευχή του Αζαρία και ο ύμνος των Αγίων τριών παίδων
Βίοι Αγίων Ευχές Προσευχές

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης γεννήθηκε στην πολή Ειρηνούπολη στην Δεκάπολη της Ισαυρίας στα Ν.Α.της Μ.Ασίας. Πιστεύετε ότι γεννήθηκε γύρω στα 780-790.  Η μητέρα του Μαρία ήταν πολύ ευλαβής. Οταν οι γονείς του τον προέτρεψαν να παντρευτεί αρνήθηκε και ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο βίος του Αγίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτου και οι ευχές του υπέρ υγείας και λύσιμο μαγείας. Ξέρουμε που βρίσκεται το άφθαρτο λείψανό του; 20 Νοεμβρίου
Παρακλήσεις Προσευχές

11/08/2023 Ποίημα Αργυρουπόλεως Σεραφείμ Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ἀρχόμεθα ἀναγινώσκοντες τὸν ΡΜΒ΄ (142) Ψαλμόν. Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσον μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου· καὶ μὴ εἰσέλθης εἰς κρίσιν μετά ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παρακλητικός Κανών εις τους Αγίους Αρχαγγέλους και Μέγα Αρχιστρατήγους Μιχαήλ και Γαβριήλ
Παρακλήσεις Προσευχές

Ποίημα Μητροπολίτου Κρήτης Τιμοθέου Παπουτσάκη Χανιά 1948 10/15/2023 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. Ἀμήν. Εἰσάκουσόν μου Κύριε, κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου. Συνέτισόν με καὶ δίδαξόν με τὰ ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παρακλητικός Κανων εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν δια την Ειρήνη
Διδακτικές Ιστορίες Ευχές Προσευχές

04/30/2023 ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΆΓΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ. Κύριε Θεέ, Βασιλεύ Μέγα, Άναρχε! Απόστειλον, Κύριε, τον Σον Αρχάγγελο Μιχαήλ, επί τον δούλο Σου (όνομα) ίνα ρύσης με από εχθρών ορατών και αοράτων. Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, δός ειρήνην και ευημερίαν τω ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΆΓΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ
Ευχές Προσευχές

02/22/2023 Μαζί με την προσευχή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προέτρεπε τους Χριστιανούς να έχουν όλοι γραμμένο επάνω στους τοίχους των κτισμάτων τους το: «Χριστός μεθ’ ημών στήτω»! Τι σημαίνει και γιατί το τηρούμε; Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όταν ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή για σεισμό – «Χριστός μεθ’ ημών στήτω»
Διδακτικές Ιστορίες Παρακλήσεις Προσευχές

Ποίημα Γεωργίου Γαλανοπούλου 02/08/2023 Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ἀρχόμεθα άναγινώσκοντες τόν ΡΜΒ’ (142) Ψαλμόν. Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησιν μου ἐν τῆ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσον μου ἐν τῆ δικαιοσύνη σοῦ καί μή εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετά ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παρακλητικός Κανών εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν επί Απειλής Σεισμού και άλλων Συμφορών
Ευχές Προσευχές

10/11/2022 Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ δείξας τό ἔλεός Σου ἐν πᾶσι τοῖς προσιοῦσι σοι καί ἐξαιτουμένοις τοῦτο, ὁ εὐμήχανος καί ποικίλα ἔχων τῆς σωτηρίας τά φάρμακα, «ὁ πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν καί Θεός πάσης παρακλήσεως, ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπί ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Eυχή για την οικονομική κρίση
Ευχές Προσευχές

Προσευχή για όσους λείπουν από τη Θεία Λειτουργία και δεν μπορούν να παρευρίσκονται. Κύριε, άκουσα τον λειτουργό Σου σήμερα να δέεται υπέρ των δι’ ευλόγους αιτίας απολειφθέντων αδελφών ημών. Κι ο νους μου καρφώθηκε σ’ αυτούς. Θέλω να ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή για όσους λείπουν από τη Θεία Λειτουργία και δεν μπορούν να παρευρίσκονται
Παρακλήσεις Προσευχές Χαιρετισμοί

Προς δόξαν Θεού και τιμήν του Νέου Οσίου μετά επιμόνου παρακλήσεως πιστών φιλακολούθων ο Μέγας Υμνογράφος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας Δρ. Χαράλαμπος Μπούσιας συνέθεσε για λειτουργική χρήση την Ακολουθία, τον Παρακλητικό Κανόνα και τους Χαιρετισμούς προς τιμήν του ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ακολουθία, Παράκληση και Χαιρετισμοί του Νέου Αγίου, Οσίου Ευμενίου Σαριδάκη
Διδακτικές Ιστορίες Ευχές Προσευχές

Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης: ([…] η προσευχή του Γέροντα παπα-Τύχωνα, που είχε γράψει με πολύ πόνο και πολλά δάκρυα και την έστελνε στις πονεμένες ψυχές της Ρωσίας σαν βάλσαμο από το Περιβόλι της Παναγίας). «Δόξα εις τον Γολγοθά του ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η προσευχή του Παπα-Τύχωνα που έστελνε στις πονεμένες ψυχές
Ευχές Προσευχές

Κύριε ὁ Θεός ἠμῶν, ὁ δείξας τό ἔλεός Σου ἐν πάσι τοῖς προσιούσι σοῖ καί ἑξαιτουμένοις τοῦτο, ὁ εὐμήχανος καί ποικίλα ἔχων τῆς σωτηρίας τά φάρμακα, «ὁ πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν καί Θεός πάσης παρακλήσεως, ὁ παρακαλῶν ἠμᾶς ἐπί ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή για την πατρίδα μας
Ευχές Προσευχές

Ἑσπερινὴ Εὐχὴ Κυριακῆς Ἑσπερινὴ Εὐχὴ Δευτέρας Ἑσπερινὴ Εὐχὴ Τρίτης Ἑσπερινὴ Εὐχὴ Τετάρτης Ἑσπερινὴ Εὐχὴ Πέμπτης Ἑσπερινὴ Εὐχὴ Παρασκευῆς Ἑσπερινὴ Εὐχὴ Σαββάτου Πηγή: https://orthodoxfathers.com/Proseuches/Esperines-proseuches-imera Ἑσπερινὴ Εὐχὴ Κυριακῆς Ὡς ἐνώπιον, Κύριε, τοῦ φοβεροῦ Σου βήματος ἑστὼς ὁ κατάκριτος, καὶ τὸν ἔλεγχον ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ἑσπερινὲς προσευχὲς ἀνὰ ἡμέρα. Ἁγίου Έφραίμ τοῦ Σύρου
Ευχές Προσευχές

Άγιος Εφραίμ ο Σύρος Κύριε Ίησού Χριστέ ό Θεός ήμών, ό τήν άγίαν σου Μητέρα τιμιωτέραν άναδείξας πασών τών έπουρανίων δυνάμεων, αύτός, Πανάγαθε, διά τών πρεσβειών αύτής καί πάντων σου τών άγίων, παρακληθήτι καί συγχώρησόν μοι τώ άνάξιω ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ευχή πρό τού ύπνώσαι. Τού άγίου Έφραίμ τού Σύρου
Ευχές Προσευχές

Ψαλμος 148 ΑΙΝΕΙΤΕ τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ.  αἰνεῖτε αὐτὸν ἥλιος καὶ σελήνη, αἰνεῖτε αὐτὸν πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς.  ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΕΥΧΗ – ΨΑΛΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΙΟΝΙ-ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟ
Ευχές Προσευχές

ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ Η Χώρα αντιμετωπίζει λογοκρισία στα κοινωνικά δίκτυα. Αν θέλετε να βλέπετε τις δημοσιεύσεις ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή για το σεισμό
Ευχές Προσευχές

Ω, παναγιώτατε Νικόλαε, ο πιο υπέροχος Κύριος, ο θερμός μεσίτης μας, και παντού στη θλίψη ένας γρήγορος βοηθός! Βοηθήστε με αμαρτωλή και λυπημένη σε αυτήν την παρούσα ζωή, προσευχηθείτε στον Κύριο Θεό με τα δώρα της συγχώρεσης όλων ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή στόν Άγιο Νικόλαο
Ευχές Προσευχές

Ἰσιδώρας Μοναχῆς Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τοῦ φωτὸς ποιητὴς καὶ χορηγὸς, ἡ πηγὴ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως, παντός τε ἀγαθοῦ αἴτιος· τὸ τῆς χρηστότητος πλήρωμα καὶ τῆς εὐσπλαγχνίας ἀνεξιχνίαστον πέλαγος· ὁ ποιῶν ἐξαίσια ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ευχή εις τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Φανούριο