Κωνσταντινούπολη

Κωνσταντινούπολη

Θαυματουργές εικόνες Κωνσταντινούπολη

Η ιστορία της Μονής της Παμμακαρίστου ξεκινά τον 11ο αιώνα μ.Χ., όταν ο Μέγας Δομέστικος και Κουροπαλάτης Ιωάννης Κομνηνός, έχτισε επάνω στον πέμπτο λόφο, πολύ κοντά σήμερα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και δίπλα σχεδόν από την Πατριαρχική Μεγάλη του ...
Comments Off on Παναγία της Παμμακάριστου στην Κωνσταντινούπολη
Θαυματουργές εικόνες Κωνσταντινούπολη

Εορτάζει στις 2 Ιουλίου  Ο ναός των Βλαχερνών υπήρξε το πιο γνωστό και το πιο φημισμένο ιερό της Παναγίας στην Κωνσταντινούπολη, με διαρκή ακτινοβολία σ᾽ ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Τα κυριότερα στοιχεία της ιστορίας του και των περιπετειών ...
Comments Off on Παναγία η Βλαχερνίτισσα
Θαυματουργές εικόνες Κωνσταντινούπολη

Με το όνομα Ζωοδόχος Πηγή του Μπαλουκλί ή Παναγία η Μπαλουκλιώτισσα φέρεται ιερό χριστιανικό αγίασμα που βρίσκεται στη Κωνσταντινούπολη έξω από τη δυτική πύλη της Σηλυβρίας, όπου υπήρχαν τα λεγόμενα “παλάτια των πηγών” στα οποία οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες ...
Comments Off on Παναγία η Μπαλουκλιώτισσα
Θαυματουργές εικόνες Κωνσταντινούπολη

Η εικόνα της Παναγίας της Μονής Νεάμτς,είναι γνωστή και ως Lidianca (από την Λήδδα δηλαδή) ή Romana (από την Ρώμη) ονομασίες που σχετίζονται με τα μέρη απ’ όπου πέρασε η εικόνα. Σύμφωνα με την παράδοση  είναι αντίγραφο μιας εικόνας ...
Comments Off on Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Λήδδας ή Ρωμαίας
Θαυματουργές εικόνες Κωνσταντινούπολη

Εἰς τὸ προσκυνητάριον τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τὸ ὁποῖον ἅπτεται τοῦ βορείου τοίχου, εἶναι τοποθετημένη ἡ Παναγία ἡ Φανερωμένη, ὡς Παναγία τῆς Κυζίκου. Ὁλόκληρος ἡ εἰκὼν φέρει ἀργυρόχρυσον ἐπενδύτην ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ὅμως εἶναι ἡμικατεστραμμένα. Καὶ τὰ ...
Comments Off on Παναγία της Κυζίκου
Θαυματουργές εικόνες Κωνσταντινούπολη

Αχειροποίητος θεωρείται και η φορητή εικόνα της Παναγίας, που βρισκόταν στη μονή Αχειροποιήτου ή Αβραμιτών στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στη Χρυσή ή Μεγάλη Πύλη, γνωστή με το όνομα Αβραμιώτισσα.  Η παράδοση αποδίδει την ίδρυση της μονής στον Μέγα Κωνσταντίνο ...
Comments Off on Παναγία ἡ Ἀβραμιώτισσα
error: Alert: Content is protected !!