Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΑΓΙΟΣ για να μας ενισχύει στον διωγμό του εγκλεισμού. ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΑΓΙΟΣ για να μας ενισχύει στον διωγμό του εγκλεισμού.

ΑΓΙΟΣ  ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Εορτάζει στις 24 Νοεμβρίου

O Άγιος Eυγένιος, εν οπή τείχους βληθείς, της εισόδου πηλώ εμφραγείσης, τελειούται. 

-Mάτην οπή ως κλείθρα τον πηλόν φέρεις.

Eυγενίω γαρ προς Θεόν τρίβος γίνη.-

Είθε οι σφραγίδες που μας επιβάλανε, ως άλλα κλείθρα, να μας γίνουν δρόμος προς Τον Θεόν.

πολυτκιον

Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε

Ὁ Μάρτυς σου Ευγένιος , ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Σημείωση Χώρας: Ο Άγιος Ευγένιος μαρτύρησε, αφού τον έκτισαν ζωντανό, μέσα στην τρύπα ενός τείχους.

προηγούμενο
επόμενο
more

Facebook Comments