Εμβολίασέ με Εσύ Κύριε…

Εμβολίασέ με Εσύ Κύριε…

Εμβολίασέ με Εσύ Τριαδικέ Θεέ με το πάναγνο και πανακήρατο Σώμα και Αίμα του Υιού και Λόγου Σου.

Έκχυσε στο αίμα μου Κύριε την Ζωηφόρα Νέκρωση, ώστε να πεθάνει το εγώ μου και να αναστηθεί ο νέος άνθρωπος εντός μου.

Σφράγισε Αγαθέ, Φιλάνθρωπε, Χριστέ τα μέλη μου τα σωματικά δια του Τιμίου και Ζωοποιού Σου Σταυρού.

Θεράπευσέ μου τις αισθήσεις, ώστε να μην αμαρτάνω είτε εν γνώσει είτε εν λόγω ή εν έργω ή κατά διάνοιαν δια των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Σφράγισε ανεξίτηλα με την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματός Σου όλες μου τις ψυχικές δυνάμεις.

Πιστοποίησε το Σον πλάσμα των Χειρών Σου και οδήγησόν με εις οδόν μετανοίας.

Χάραξε εντός μου τις εντολές Σου ώστε να μην τις λησμονώ και να μην αμαρτάνω.

Στο Όνομά Σου βαπτίστηκα, Δική Σου είμαι και Σου ανήκω.

Δεν δέχομαι κανένα εμβόλιο παρά μόνο το Τίμιο Αίμα Σου, που έχυσες για μένα στον Σταυρό.

Δεν δέχομαι καμία άλλη Σφραγίδα ή Χάραγμα παρά την «Σφραγίδα δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου».

Δεν δέχομαι καμία πιστοποίηση, παρά την πιστή βεβαίωση των Λόγων Σου ότι μέσα στις εντολές Σου, υπάρχεις Εσύ.

Δεν υπακούω σε καμία εξουσία του άρχοντος του κόσμου τούτου, που μπορεί να με διώξει παρά μόνο το Ελεός Σου επιθυμώ να με καταδιώκει πάσας τας ημέρας της ζωής μου.

Πρόφθασον Κύριε εν τάχυ. Γενού μοι εις Κύριον υπερασπιστήν. Γενού Εσύ Ζωή και Άρτος, και Αλήθεια και Οδός.

Γενού ημιν Θάνατος Τίμιος και Παράδεισος Αιώνιος και βοήθησον λαόν Σου απεγνωσμένον καθήμενον εν χώρα και σκιά θανάτου, ινα φώς λάμψει εφ’ υμάς.

Μη παραδώεις ημάς εις τέλος και χάρισέ μας τα Αιώνια Σου αγαθά ένθα ουκ έστι λύπη ού πόνος ού στεναγμός, αλλά Ζωήν Αιώνιον… 

Πηγή: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3550949261678602&set=a.231668716940023, Λαμπρινή Παπαποστόλου

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments