«Οι δοκιμασίες είναι ωφέλιμες σε όλους ανεξαιρέτως»

Οἱ δοκιμασίες εἶναι ὠφέλιμες σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως…

Οι αγωνιστές δοκιμάζονται, γιά νά αυξήσουν τόν πνευματικό τούς πλούτο…. 

Οι χλιαροί, για νά αναγκαστούν νά προφυλάξουν τόν εαυτό τούς από εκείνα πού τούς βλάπτουν. 

Οι κοιμισμένοι, γιά νά ξυπνήσουν. 

Οι απομακρυσμένοι,γιά νά ξαναπλησιάσουν τόν Θεό…. 

Καί οι Φίλοι Τού Θεού γιά νά μπορέσουν νά μπούν με παρρησία στόν Παράδεισο, αφού θά έχουν τόσα υπομείνει γιά τόν Θεό.

Όσιος Εφραίμ ό Σύρος

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments