Γιατί δεν δημοσιοποιούνται συγκριτικά στοιχεία νοσηρότητας και θνησιμότητας εμβολιασμών και μη εμβολιασμένων;

Ερώτημα:

Γιατί δεν δημοσιοποιούνται συγκριτικά στοιχεία νοσηρότητας και θνησιμότητας εμβολιασμών και μη εμβολιασμένων από ταυτόσημες ομάδες πληθυσμού; Που είναι η βάση δεδομένων;

Απάντηση:

Πρῶτον : Ἐπειδὴ δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει ἡ ἀλήθεια, ἀλλὰ ἡ ἐμβολιαστικὴ προπαγάνδα.

Δεύτερον : Ἐπειδὴ πιθανότατα θὰ ἀποδειχθεῖ ἡ μεγάλη ἐπικινδυνότητα τῶν ἐμβολίων καθώς και η ανικανότητα τους να προστατέψουν

Πηγή: http://trelogiannis.blogspot.com/search?updated-max=2021-05-23T18:38:00%2B03:00&max-results=50&start=23&by-date=false

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments