Στο αρχείο ποινική δικογραφία σε βάρος ιερέα επειδή μετέδωσε τη Θεία Κοινωνία

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Νάξου έθεσε στο αρχείο ποινική δικογραφία σε βάρος ιερέα που σχηματίστηκε επειδή μετέδωσε τη Θεία Κοινωνία σε πιστούς κατά την περίοδο που ήταν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα που δεν επέτρεπαν την συμμετοχή πιστών στους ναούς.

Ανάμεσα στους άλλους λόγους που επικαλείται η Εισαγγελέας επισημαίνει ότι ακόμα και αν ήθελε κριθεί ότι τελέστηκε κάποιο αδίκημα (π.χ. 285 ΠΚ) η πράξη δεν είναι καταλογιστή διότι ο ιερέας ευρίσκετο σε κατάσταση σύγκρουσης καθηκόντων! 

(Τεύχος 249 Απριλίου 2021 του νομικού περιοδικού «Ποινική Δικαιοσύνη», σελ. 599)

ΑναφΕισΠρΝαξ Α 2021/200/30.3.2021 [Μέτρα περιορισμού μετάδοσης κορωνοϊού – Σύγκρουση καθηκόντων ιερέα]

Απόσπασμα

ΑναφΕισΠρΝαξ Α 2021/200/30.3.2021 Διατάξεις: άρθρα 33, 285 [παρ. 1 περ. β΄] ΠΚ , 43 [παρ. 3] ΚΠΔ , πρώτο [παρ. 1, 2 περ. στ΄, 6] από 25.2.2020 ΠΝΠ , 1 [παρ. 1] ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378/2021 Εγκλήματα διακινδύνευσης, Δόλος ενδεχόμενος, Μεταδοτικές ασθένειες, Μέτρα περιορισμού μετάδοσης κορωνοϊού, Σύγκρουση καθηκόντων, Άρση καταλογισμού, Θεία Κοινωνία Έγκλημα αφηρημένης διακινδύνευσης η παραβίαση των τιθέμενων με το άρθρο πρώτο παρ. 1, 2 περ. στ΄ και 6 της από 25.2.2020 ΠΝΠ μέτρων προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού. Στοιχειοθέτηση παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών. Έννοια «διατεταγμένων» μέτρων. Προσδιορισμός μεταδοτικών ασθενειών. Απαιτείται τουλάχιστον ενδεχόμενος δόλος. Σύγκρουση καθηκόντων (και δη νομικού και ηθικού καθήκοντος) ως λόγος άρσης καταλογισμού. Απαιτείται η δημιουργία διλήμματος ανυπέρβλητου «για τον ίδιο» τον δράστη. Τέλεση θρησκευτικής λειτουργίας από ιερέα, κατά παράβαση της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378 περί «COVID-19» και εν συνεχεία πραγματοποίηση Θείας Κοινωνίας σε 4 πιστούς. Μη πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος του άρθρου 285 παρ. 1 β΄ ΠΚ και σε κάθε περίπτωση πρόκειται για πράξη μη καταλογιστή, λόγω σύγκρουσης καθηκόντων. Προς: τον κο Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου Θέμα: Υποβολή δικογραφίας για την θέση της στο Αρχείο κατ’ άρθρο 43 ΚΠΔ Σας υποβάλω την συνημμένη ποινική δικογραφία με Α.Β.Μ. …,…

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments