Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, ανεπιθύμητων αντιδράσεων για τα εμβόλια COVID-19: 13.867 νεκροί και 1.354.336 παρενέργειες, έως την 5η Ιουνίου 2021

7 Ιουνίου 2021 Δείτε το άρθρο του Brian Shilhavy Συντάκτης του Health Impact News εδώ: https://tinyl.io/4FO7[1]

Η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τις αναφορές ύποπτων φαρμακευτικών αντιδράσεων είναι η EudraVigilance, η οποία παρακολουθεί επίσης τις αναφορές τραυματισμών και θανάτων μετά τα πειραματικά “εμβόλια” COVID-19.

Ακολουθούν τα όσα αναφέρει η EudraVigilance σχετικά με τη βάση δεδομένων της:

Αυτός ο δικτυακός τόπος ξεκίνησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων το 2012 για να παρέχει δημόσια πρόσβαση σε αναφορές ύποπτων παρενεργειών (επίσης γνωστές ως ύποπτες ανεπιθύμητες αντιδράσεις φαρμάκων). Οι αναφορές αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον EudraVigilance από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων και από τις φαρμακευτικές εταιρείες που κατέχουν άδειες κυκλοφορίας (άδειες) για τα φάρμακα.

Το EudraVigilance είναι ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για τη συλλογή αναφορών σχετικά με πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι αναφορές αυτές χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των οφελών και των κινδύνων των φαρμάκων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους και την παρακολούθηση της ασφάλειάς τους μετά την αδειοδότησή τους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Το EudraVigilance χρησιμοποιείται από τον Δεκέμβριο του 2001.

Ο παρών δικτυακός τόπος εγκαινιάστηκε για να συμμορφωθεί με την πολιτική πρόσβασης EudraVigilance, η οποία αναπτύχθηκε με σκοπό τη βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω της υποστήριξης της παρακολούθησης της ασφάλειας των φαρμάκων και την αύξηση της διαφάνειας για τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του κοινού.

Το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ενέκρινε για πρώτη φορά την πολιτική πρόσβασης στην EudraVigilance τον Δεκέμβριο του 2010. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναθεώρηση τον Δεκέμβριο του 2015 με βάση τη νομοθεσία του 2010 για τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Στόχος της πολιτικής είναι να παρέχει στους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων στον ΕΟΧ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι ασθενείς και οι καταναλωτές, καθώς και η φαρμακοβιομηχανία και οι ερευνητικοί οργανισμοί, πρόσβαση σε αναφορές σχετικά με ύποπτες παρενέργειες.

Η διαφάνεια αποτελεί βασική κατευθυντήρια αρχή του Οργανισμού και έχει καθοριστική σημασία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στη ρυθμιστική διαδικασία. Με την αύξηση της διαφάνειας, ο Οργανισμός είναι σε θέση να ανταποκριθεί καλύτερα στην αυξανόμενη ανάγκη των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένου του κοινού, για πρόσβαση σε πληροφορίες. (Πηγή:)

Η έκθεσή τους μέχρι τις 5 Ιουνίου 2021 απαριθμεί 13.867 θανάτους και 1.354.336 τραυματισμούς μετά από ενέσεις τεσσάρων πειραματικών ενέσεων COVID-19:

ΕΜΒΟΛΙΟ COVID-19 MRNA MODERNA (CX-024414)

ΕΜΒΟΛΙΟ COVID-19 MRNA PFIZER-BIONTECH

ΕΜΒΟΛΙΟ COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

ΕΜΒΟΛΙΟ COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Από το σύνολο των καταγεγραμμένων τραυματισμών, υπάρχουν 683.688 σοβαροί τραυματισμοί που αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 50%.

“Η σοβαρότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια- μπορεί να χαρακτηριστεί ως “σοβαρή” εάν αντιστοιχεί σε ιατρικό συμβάν που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο, είναι απειλητικό για τη ζωή, απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο, έχει ως αποτέλεσμα μια άλλη ιατρικά σημαντική κατάσταση ή παράταση υφιστάμενης νοσηλείας, έχει ως αποτέλεσμα επίμονη ή σημαντική αναπηρία ή ανικανότητα ή είναι συγγενής ανωμαλία/γεννητικό ελάττωμα”.

Ένας συνδρομητής του Health Impact News στην Ευρώπη εκπόνησε τις αναφορές για κάθε μία από τα τέσσερα εμβόλια για το COVID-19 που συμπεριλαμβάνουμε εδώ. Αυτός ο συνδρομητής προσφέρθηκε να το κάνει εθελοντικά και είναι πολλή δουλειά να καταγράψει σε πίνακες κάθε αντίδραση με τραυματισμούς και θανάτους, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένα μέρος στο σύστημα EudraVigilance που βρήκαμε που να καταγράφει σε πίνακες όλα τα αποτελέσματα.

Από τότε που αρχίσαμε να δημοσιεύουμε αυτά τα στοιχεία, άλλοι από την Ευρώπη υπολόγισαν επίσης τους αριθμούς και επιβεβαίωσαν τα σύνολα*.

Ακολουθούν τα συγκεντρωτικά στοιχεία μέχρι τις 5 Ιουνίου 2021.

Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο mRNA Tozinameran (κωδικός BNT162b2,Comirnaty) από την BioNTech/ Pfizer: 6.732 θάνατοι και 502.162 τραυματισμοί έως τις 05/06/2021.

 • 14,819 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 74 θανάτων

 • 11.018 Καρδιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 843 θανάτων

 • 90 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένων 5 θανάτων

 • 6,146 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου εκ των οποίων 3 θάνατοι

 • 216 Ενδοκρινικές διαταραχές

 • 7,119 Διαταραχές των ματιών, συμπεριλαμβανομένων 17 θανάτων

 • 45,616 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 332 θανάτων

 • 140,516 Γενικές διαταραχές και παθήσεις του χώρου χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 2,079 θανάτων

 • 387 Διαταραχές της ηπατοχολικής χολής, συμπεριλαμβανομένων 28 θανάτων

 • 5,436 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 32 θανάτων

 • 15,632 Λοιμώξεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 711 θανάτων

 • 5,552 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και διαδικαστικές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένων 94 θανάτων

 • 11,782 Έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 260 θανάτων

 • 3,730 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής, συμπεριλαμβανομένων 129 θανάτων

 • 71,816 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων 84 θανάτων

 • 295 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα (συμπεριλαμβανομένων κύστεων και πολυπόδων), συμπεριλαμβανομένων 21 θανάτων

 • 90,427 Διαταραχές του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 692 θανάτων

 • 330 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 11 θανάτων

 • 100 Θέματα προϊόντων

 • 8.902 Ψυχιατρικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 99 θανάτων

 • 1.547 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 103 θανάτων

 • 2,052 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων

 • 21,055 Διαταραχές του αναπνευστικού, του θώρακα και του μεσοθωρακίου, συμπεριλαμβανομένων 777 θανάτων

 • 23,678 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, συμπεριλαμβανομένων 60 θανάτων

 • 750 Κοινωνικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων 9 θανάτων

 • 222 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις 15 θάνατοι

 • 12.929 Αγγειακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 251 θανάτων

Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο mRNA mRNA-1273(CX-024414) της Moderna: 3.821 θάνατοι και 101.767 τραυματισμοί έως 05/06/2021

 • 1.826 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 27 θανάτων

 • 2.822 Καρδιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 409 θανάτων

 • 31 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων

 • 1,171 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου

 • 64 Ενδοκρινικές διαταραχές εκ των οποίων 1 θάνατος

 • 1,575 Διαταραχές των ματιών, συμπεριλαμβανομένων 5 θανάτων

 • 8,770 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 124 θανάτων

 • 28,047 Γενικές διαταραχές και παθήσεις του χώρου χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 1,646 θανάτων

 • 180 Διαταραχές της ηπατοχολικής χολής 10 θάνατοι

 • 936 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 5 θανάτων

 • 3.333 Λοιμώξεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 219 θανάτων

 • 2.013 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και επιπλοκές κατά τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων 71 θανάτων

 • 2,292 Ερευνες, συμπεριλαμβανομένων 85 θανάτων

 • 1,137 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής, συμπεριλαμβανομένων 77 θανάτων

 • 12,483 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων 69 θανάτων

 • 113 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα (συμπεριλαμβανομένων κύστεων και πολυπόδων), συμπεριλαμβανομένων 14 θανάτων

 • 17.861 Διαταραχές του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 382 θανάτων

 • 171 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου

 • 18 Θέματα προϊόντων

 • 2.071 Ψυχιατρικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 61 θανάτων

 • 670 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 46 θανάτων

 • 352 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου

 • 4.831 Διαταραχές του αναπνευστικού, του θώρακα και του μεσοθωρακίου, συμπεριλαμβανομένων 365 θανάτων

 • 5.412 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, συμπεριλαμβανομένων 25 θανάτων

 • 427 Κοινωνικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων 12 θανάτων

 • 311 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων 33 θανάτων

 • 2,850 Αγγειακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 131 θανάτων

Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) της Oxford/ AstraZeneca: 2.848 θάνατοι και 724.457 τραυματισμοί έως 05/06/2021

 • 8.125 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 117 θανάτων

 • 10.935 Καρδιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 351 θανάτων

 • 97 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων

 • 7,746 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου

 • 263 Ενδοκρινικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων

 • 11,998 Διαταραχές των ματιών, συμπεριλαμβανομένων 10 θανάτων

 • 75,897 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 129 θανάτων

 • 195,671 Γενικές διαταραχές και παθήσεις του χώρου χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 769 θανάτων

 • 450 Διαταραχές της ηπατοχολικής χολής, συμπεριλαμβανομένων 24 θανάτων

 • 2,765 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 11 θανάτων

 • 15,657 Λοιμώξεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 188 θανάτων

 • 6,783 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και επιπλοκές κατά τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων 57 θανάτων

 • 15,030 Έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 62 θανάτων

 • 9,083 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής, συμπεριλαμβανομένων 42 θανάτων

 • 113,983 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων 30 θανάτων

 • 275 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα (συμπεριλαμβανομένων κύστεων και πολυπόδων), συμπεριλαμβανομένων 8 θανάτων

 • 155,571 Διαταραχές του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 438 θανάτων

 • 190 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων

 • 88 Θέματα προϊόντων

 • 13,563 Ψυχιατρικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 25 θανάτων

 • 2.518 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 23 θανάτων

 • 4,578 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού

 • 23,942 Διαταραχές του αναπνευστικού, του θώρακα και του μεσοθωρακίου, συμπεριλαμβανομένων 322 θανάτων

 • 33,090 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, συμπεριλαμβανομένων 18 θανάτων

 • 678 Κοινωνικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων 4 θανάτων

 • 571 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων 16 θανάτων

 • 14,910 Αγγειακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 197 θανάτων

Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) της Johnson & Johnson: 466 θάνατοι και 25.950 τραυματισμοί έως 05/06/2021

 • 240 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 13 θανάτων

 • 392 Καρδιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 48 θανάτων

 • 12 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές

 • 125 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου

 • 6 Ενδοκρινικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου

 • 305 Διαταραχές των ματιών, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων

 • 2.389 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 18 θανάτων

 • 6.643 Γενικές διαταραχές και παθήσεις του χώρου χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 120 θανάτων

 • 44 Διαταραχές της ηπατοχολικής χολής 3 θάνατοι

 • 66 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος

 • 322 Λοιμώξεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 11 θανάτων

 • 267 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και διαδικαστικές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένων 7 θανάτων

 • 1.683 Έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 32 θανάτων

 • 140 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής, συμπεριλαμβανομένων 10 θανάτων

 • 4,429 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων 14 θανάτων

 • 14 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα (συμπεριλαμβανομένων κύστεων και πολυπόδων)

 • 5,457 Διαταραχές του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 57 θανάτων

 • 9 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου

 • 8 Θέματα προϊόντων

 • 275 Ψυχιατρικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων

 • 102 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 7 θανάτων

 • 85 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού

 • 907 Αναπνευστικές, θωρακικές και μεσοθωρακικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 37 θανάτων

 • 556 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου

 • 62 Κοινωνικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων

 • 293 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις 23 θάνατοι

 • 1.119 Αγγειακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 54 θανάτων

*Αυτά τα σύνολα αποτελούν εκτιμήσεις βάσει των αναφορών που υποβλήθηκαν στην EudraVigilance. Τα σύνολα μπορεί να είναι πολύ υψηλότερα με βάση το ποσοστό των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρονται. Ορισμένες από αυτές τις αναφορές ενδέχεται επίσης να αναφερθούν στις βάσεις δεδομένων ανεπιθύμητων ενεργειών των επιμέρους χωρών, όπως η βάση δεδομένων VAERS των ΗΠΑ και το σύστημα Yellow Card του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι θάνατοι ομαδοποιούνται ανά συμπτώματα και ορισμένοι θάνατοι μπορεί να οφείλονται σε πολλαπλά συμπτώματα.

Δικτυογραφία:

Worldwide Genocide Continues: 13,867 DEAD and 1,354,336 Injuries in European Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 Shots

https://healthimpactnews.com/2021/worldwide-genocide-continues-13867-dead-and-1354336-injuries-in-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/

Πηγή: https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2021/06/covid-19-13867-1354336-5-2021.html

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments