Στις 10-6 εορτάζουν

Της Αναλήψεως

Άγιοι Αλέξανδρος και Αντωνίνα

Άγιος Τιμόθεος επίσκοπος Προύσας

Άγιος Νεανίσκος ο σοφότατος Μάρτυρας

Όσιος Κανίδης

Όσιοι Θεοφάνης και Πανσέμνη

Άγιος Απολλώς

Άγιος Αλέξιος επίσκοπος Βιθυνίας

Άγιος Σάββας ο Οσιομάρτυρας ο Σταγειρίτης

Όσιος Σιλουανός ο της Λαύρας Κιέβου

Εύρεση των ιερών λειψάνων του Αγίου Βασιλείου Επισκόπου Ριαζάν και Μουρώμ

Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς Μητροπολίτης Τομπόλσκ της Σιβηρίας

Σύναξη πάντων των εν Σιβηρία Αγίων

Σύναξη της Παναγίας της Χρυσοπηγής στην Σίφνο

Σύναξη της Παναγίας της Αρβανίτισσας στην Χίο

Οἱ Ἅγιοι Κρίσπουλος καὶ Ρεστιτοῦτος οἱ Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι Γέτουλος καὶ Ἀμάνδιος οἱ Μάρτυρες οἱ αὐτάδελφοι καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς μαρτυρήσαντες

Οἱ Ἅγιοι Βασιλείδης, Τρίπος καὶ Μάνδαλος οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς μαρτυρήσαντες

Ὁ Ἅγιος Ζαχαρίας ὁ Μάρτυρας ὁ ἐν Νικομηδείᾳ

Ὁ Ἅγιος Ἀστέριος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Πέτρας

Ὁ Ἅγιος Βασσιανὸς Ἐπίσκοπος Λόντι Ἰταλίας

Ὁ Ἅγιος Κενσούριος Ἐπίσκοπος Ὡξέρρης

Ὁ Ἅγιος Ἰλλαδανὸς Ἐπίσκοπος Ράθλιχεν Ἰρλανδίας

Ὁ Ἅγιος Ἰθαμέριος Ἐπίσκοπος Ρότζεστερ

Ὁ Ὅσιος Ἐβρεμούνδιος

Ὁ Ὅσιος Βαρλαάμ

Ὁ Ἅγιος Φιλόθεος Μητροπολίτης Τομπόλσκ Ρωσίας

Ὁ Ὅσιος Σιλουανὸς ὁ ἐν Κιέβῳ

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Τομπόλσκ

Ὁ Ἅγιος Συμεὼν Μητροπολίτης Σμολένσκ καὶ Ντορογκομπούζ

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ διὰ Χριστὸν Σαλός

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μητροπολίτης Τομπόλσκ καὶ πάσης Σιβηρίας

Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος Ἐπίσκοπος Τομπόλσκ

Ὁ Ὅσιος Συνέσιος τῆς Σιβηρίας

Ὁ Ὅσιος Πέτρος τοῦ Τόμσκ

Ὁ Ἅγιος Σάββας ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ Σταγειρίτης

Ἡ Ἁγία Δόμνα ἡ διὰ Χριστὸν Σαλή

Ὁ Ἅγιος Στέφανος τοῦ Ὄμσκ τῆς Ρωσίας

Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος Ἐπίσκοπος Ἀστραχάν

Ὁ Ὅσιος Μισαὴλ ἐκ Ρωσίας

Ὁ Ὅσιος Ἀρέθας ἐκ Ρωσίας

Ἡ Ἁγία Ἀγάπη ἡ διὰ Χριστὸν Σαλή

Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Ἱεραπόστολος ἐκ Ρωσίας

Ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἀλταΐων Μητροπολίτης Μόσχας

Ὁ Ἅγιος Θεόγνωστος ὁ Ἱερομάρτυρας καὶ Ἐρημίτης ἐκ Ρωσίας

Οἱ Ἅγιοι Νικόλαος καὶ Βασίλειος οἱ Ἱερομάρτυρες

Ὁ Ἅγιος Τιμόθεος ὁ Ἱερομάρτυρας ὁ Πρεσβύτερος

Σύναξις Πάντων τῶν Ἁγίων ἐν Ριαζάν

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Σημείου ἐν Κούρσκ Ρωσίας

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ταμπὺνσκ ἐν Ρωσία

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments