Γέρων Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης: Δὲν ὑπάρχει καταθλιπτικώτερη εἰκόνα, ἀπὸ τὸ νὰ προσπαθεῖ κανεὶς νὰ ἐπιμηκύνει τὴν ζωὴ του!

✞ Ἀρχιμανδρίτου Αἰμιλιανοῦ Σιμωνοπετρίτου

«Δὲν ὑπάρχει, νομίζω, καταθλιπτικώτερη εἰκόνα, ἀπὸ τὸ νὰ βλέπει κανεὶς ἕναν ἅγιο τοῦ Θεοῦ νὰ φοβᾶται μήπως πεθάνει ἤ νὰ προσπαθεῖ μὲ οἱονδήποτε τρόπο νὰ ἐπιμηκύνει τὴν ζωὴ του.

Με αὐτὸ τὸν τρόπο δείχνει τὴν ἀπιστία του, τὴν ἀφοβία τοῦ Θεοῦ, τὸ ἀνοστάλγητο τοῦ οὐρανοῦ. Δείχνει ὅτι ἡ ψυχὴ του δὲν ἐπεπόθησε Θεὸν ζῶντα».

Δεῖτε σχετικὴ ἀνάρτηση ΕΔΩ.
προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments