Προσευχή του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου

Κατά το μέτρον των είκοσι τεσσάρων ωρών του νυχθημέρου από τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσοστόμου

Κύριε μη στερήσεις με των επουρανίων σου και αιωνίων σου αγαθών.

Κύριε λύτρωσαι με των αιωνίων κολάσεων

Κύριε είτε λόγω, είτε έργο, είτε κατά νούν και διάνοια ήμαρτον, συγχώρεσε με

Κύριε λύτρωσαι με από πάσης ανάγκης και αγνοίας και λήθης και ραθυμίας και της λιθώδους αναισθησίας

Κύριε λύτρωσαι με από παντός πειρασμού και εγκαταλείψεως

Κύριε, φώτισον την καρδία μου ην εσκότισαι η πονηρή επιθυμία.

Κύριε, εγώ μεν ως άνθρωπος αμαρτάνω. Συ δε ως Θεός, ελέησόν με.

Κύριε ίδε την ασθένεια της ψυχής μου και πέμψουν την χάριν σου εις βοήθεια μου, ίνα και εν εμοί δοξαστεί το όνομα σου το άγιον.

Κύριε Ιησού Χριστέ έγραψον το όνομα του δούλον σου εν βιβλίο ζωής χαριζόμενός μοι και τέλος αγαθόν.

Κύριε ο Θεός μου, ουκ εποίησα ουδέν αγαθόν, άλλα αρξαίμην ποτέ τη ευσπλαχνία σου.

Κύριε, βρέξον εις την καρδιά μου την δρόσον της χάριτος σου.

Κύριε ο Θεός του ουρανού και της γης μνήσθητί μου του αμαρτωλού του αισχρού του πονηρού και βέβηλου κατά το μέγα έλεος σου, όταν έλθεις εν τη Βασιλεία σου.

Κύριε εν μετάνοια με παράλαβέ με και μη εγκαταλείπεις με.

Κύριε, μη είσενέγκης εις πειρασμό.

Κύριε, δός μοι έννοια αγαθή.

Κύριε, δώσε μοι δάκρυο και μνήμη θανάτου και κατάνυξη.

Κύριε, δώσε μοι των λογισμών μου εξαγόρευσει.

Κύριε, δός μοι ταπείνωση, εκκοπή θελήματος και υπάκουη.

Κύριε δώσε μοι υπομονή μακροθυμία και πραότητα.

Κύριε, εμφύτευσον εν εμοί την ρίζαν των αγαθών και , του φόβου σου.

Κύριε, αξίωσόν με αγαπάν σε εξ όλης μου της ψυχής και της διάνοιας και της καρδίας και τηρειν εν πάσει το θέλημα σου.

Κύριε, σκέπασόν με απ τα ανθρώπων πονηρών και Δαιμόνων και παθών και από παντός κακού και μη προσήκοντος πράγματος.

Κύριε, ως κελεύεις, Κύριε ως γινώσκεις, Κύριε ως βούλει, γενηθήτω το θέλημα σου εν εμοί.

Κύριε, το σον θέλημα γενέσθω και ου το εμόν. Πρεσβείας και ικεσίας της Παναγίας Θεοτόκου και πάντων των αγίων σου, ότι ευλογητός ει εις πάντες τους αιώνας. Αμήν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ – ΑΘΗΝΑ 1966

Πηγή: Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Βαρειάς Μυτιλήνης

Εικόνα από: Pinterest

το «σπιτάκι της Μέλιας»

Η Χώρα αντιμετωπίζει λογοκρισία στα κοινωνικά δίκτυα. Αν θέλετε να βλέπετε τις δημοσιεύσεις ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι η εγγραφή στο site. Είναι δωρεάν.

Πηγή: https://oikohouse.wordpress.com/2021/07/14/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b9%cf%89%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%87%cf%81%cf%85%cf%83%ce%bf%cf%83%cf%84/

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments