Ἀπὸ τὰ «πιστοποιητικὰ κοινωνικῶν φρονημάτων» στὰ «πιστοποιητικὰ ἐμβολιασμοῦ»

Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὴν δεκαετία τοῦ 1950 καὶ τοῦ 1960 ὑπῆρχαν στὴν Χώρα μας τὰ λεγόμενα «πιστοποιητικὰ κοινωνικῶν φρονημάτων».

Ἐὰν δὲν διέθετες τέτοιο, δὲν μποροῦσες νὰ γίνεις δεκτὸς στὸ δημόσιο ἢ σὲ κάποια ἄλλη «καλὴ» ἐργασία.

Φαίνεται, ὅμως, ὅτι τὰ «πιστοποιητικὰ» αὐτὰ ἐπιστρέφουν ἐπὶ πρωθυπουργίας Μητσοτάκη, μὲ τὴν ἀριστερὰ μάλιστα (ἡ ὁποία ἦταν ἡ ἄμεσα θιγμένη τὶς προαναφερθεῖσες δεκαετίες μὲ τὴν πρακτικὴ ἐφαρμογὴ αὐτῶν τῶν «πιστοποιητικῶν») νὰ σιγοντάρει ἀπροκάλυπτα τὴν ἀναβίωσή τους ἀπὸ την κυβέρνηση τῆς ΝΔ.

Στὴν σημερινὴ ἐποχή, προχωρᾶμε στὴν «ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ» καὶ στὸν ἀποκλεισμὸ πολὺ μεγάλων τμημάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἀπὸ τὸν δημόσιο χῶρο καὶ τὴν ἐργασία, ἐφόσον δὲν ἔχουν «πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ».

Μάλιστα, ἀπεργάζονται καὶ τρόπους, ὥστε νὰ διαπιστώνεται ἠλεκτρονικὰ – ψηφιακὰ σχεδὸν ὅλος ὁ ἀτομικὸς φάκελος ὑγείας τοῦ κάθε πολίτη, ἐνῷ θὰ πρέπει νὰ φαίνεται καὶ μέσῳ τοῦ κινητοῦ του τηλεφώνου ὅτι ἔχει ἐμβολιαστεῖ.

Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι στὴν πράξη ἔχουν καταργηθεῖ συνταγματικὲς ἐλευθερίες, ἰατρικὲς καὶ ἀνθρωπιστικὲς δεοντολογίες, ἐνῷ ἐπιβάλλεται καὶ μία νέα πλατφόρμα διαλογῆς καὶ ἐπιλογῆς. Προωθεῖται μία νέα κοινωνικὴ μοντελοποίηση ἀπέναντι στὸν Λαό.

Ἡ δυσπιστία καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τῶν Ἑλλήνων ἀπέναντι στὴν κυβέρνηση, τὰ ΜΜΕ, τὶς ἑταιρεῖες φαρμάκων καὶ τοὺς «εἰδικούς», ποὺ ἁπλῶς ἀναπαράγουν τὴν κυρίαρχη προπαγάνδα καὶ τὰ «προσπέκτους» αὐτῶν ποὺ κερδοφοροῦν ἀσύστολα ἀπὸ τὴν ὅλη κατάσταση, εἶναι μία ἀντίδραση τὴν ὁποία ὀφείλουμε νὰ ἀξιολογήσουμε.

«Ὁ μονόδρομος τοῦ ἐμβολίου» δὲν εἶναι οὔτε ἐπεξηγήσιμος οὔτε ἀρκετὸς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας. Ἀντιθέτως, μὲ τὸν προπαγανδιστικὸ τρόπο ποὺ χρησιμοποιεῖται, τόσο ἐγχώρια ὅσο καὶ παγκοσμίως, ὁδηγεῖ σὲ πλήρη ἀποκλεισμὸ ὅλων τῶν ἄλλων διαδρομῶν ποὺ ὑπάρχουν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ: πρωτοβάθμια ὑγεία, φάρμακα, παρακολούθηση ὅσων νοσήσουν στὸ σπίτι καὶ ὅ,τι ἄλλο χρειαστεῖ.

Ὁ ἀγῶνας γιὰ τὸ ἀγαθό τῆς ὑγείας (σωματική, ψυχική, κοινωνικὴ) δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπιτυχής, χωρὶς ἀντίστοιχο ἀγῶνα ἐνάντια στὴν κοινωνικὴ μοντελοποίηση, ποὺ προωθεῖται στὸ ὄνομα τῆς καταπολέμησης τοῦ ἰοῦ… Σημαίνει, δηλαδή, ἀγῶνα ἐνάντια στὶς ψευδολογίες, τὴν τρομοκρατία καὶ τοὺς ἐκβιασμούς, σημαίνει ἀγῶνας γιὰ Ζωή, Ἐλευθερία, Ἀξιοπρέπεια.

Γιῶργος Μάστορας

ellhnes.net

Η Χώρα αντιμετωπίζει λογοκρισία στα κοινωνικά δίκτυα. Αν θέλετε να βλέπετε τις δημοσιεύσεις ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι η εγγραφή στο site. Είναι δωρεάν.

Πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2021/07/blog-post_510.html

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments