Μακαριώτατε, ἡ «Πορταΐτισσα» μᾶς προειδοποίησε!

Γράφει ὁ Ἁγιορείτης Μοναχός π. Νικόλαος

Ἡ παρουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου στοὺς πανηγυρικοὺς ἑορτασμοὺς γιὰ τὰ σαράντα χρόνια ἀπὸ τὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση (Ε.Ε.) καὶ μάλιστα, χωρὶς περιοριστικὰ μέτρα (λ.χ.: τὰ 25 τ.μ. ἀνὰ ἄτομα, ποὺ ἐπέβαλαν οἱ ἀντίχριστοι πολιτικοὶ στοὺς Ἱ. Ναούς), μᾶς ἐσκανδάλισε καὶ ἐλύπησε βαθύτατα γιὰ πολλοὺς καὶ διαφόρους λόγους.

Ὁ κυριώτερος εἶναι ὁ ἑξῆς: Κατὰ τὸ διάστημα τῶν σαράντα ἐτῶν, καὶ ἰδίως τὰ τελευταῖα ἔτη ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου, ψηφίσθηκαν ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο πλεῖστοι ἀντίχριστοι καὶ παρὰ φύσιν νόμοι, ποὺ ἀνατρέπουν ἐκ θεμελίων, ὄχι μόνον τοὺς Εὐαγγελικοὺς νόμους, ἀλλὰ καὶ τὴν στοιχειώδη ἀνθρώπινη ἠθικὴ καὶ ἁπλῆ λογική.

Σὲ σχετικὲς διαμαρτυρίες πρὸς βουλευτές, ποὺ ἔχαιρον κάποιας ὑπολήψεως, ἡ στερεότυπη ἀπάντηση ἦταν. «Μᾶς τὸ ἐπιβάλλει ἡ Ε.Ε.»! Αὐτὸ ἐπιβεβαιώθηκε καὶ ἀπὸ τὴν πρόσφατη σύναξη τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν τῶν κρατῶν τῆς Ε.Ε. στὶς Βρυξέλλες, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Ε.Ε., δείχνοντας γιὰ ἀκόμη μία φορά τὸ σατανικὸ πρόσωπό της, ἐκβίασε τὴν χώρα τῆς Οὑγγαρίας νὰ ψηφίση τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἀπειλώντας την ὅτι σὲ ἀντίθετη περίπτωση θὰ ἀποπεμφθῆ ἀπὸ τὴν Ε.Ε.!

Εἶναι ἐμφανὴς ἡ βία τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων, ἐφ’ ὅσον δὲν συναντοῦν οὐσιαστικὴ ἀντίδραση, νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ἔργο τους. Ὁ τελικὸς σκοπὸς τους εἶναι νὰ σκοτίσουν καὶ πλανήσουν τοὺς ἀνθρώπους μὲ τοὺς σατανικοὺς νόμους τους, ὥστε νὰ ὑποδεχθοῦν ὡς σωτῆρα τὸν βρυκόλακα «Μεσσία» τῶν Ἑβραίων!

Πῶς λοιπόν, συμβιβάζεται ἡ παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου στοὺς ἀνούσιους, ἀλλὰ καὶ ἀπαράδεκτους αὐτοὺς ἑορτασμούς; Θέλει νὰ δείξη στοὺς «ἰσχυροὺς τῆς γῆς» ὅτι συμφωνεῖ πλήρως μὲ τὶς ἀντίχριστες διαταγὲς τῆς Ε.Ε.;!

Πρὸ τῆς εἰσόδου μας στὴν Ε.Ε. οἱ πολιτικοί μας ἀρχηγοὶ μᾶς τὴν ἐκθείαζαν ὡς «παράδεισον». Τί ἐννοοῦσαν ἆραγε μὲ τὴν λέξη «Παράδεισος»; Μήπως τὰ μνημόνια πτώχευσης, ποὺ κατήντησαν τὴν Ἑλλάδα μας ἀποικία (δουλοπαροικία) τῆς Εὐρώπης;

Πολὺ εὔστοχα εἶχε προφητεύσει καὶ διακηρύξει μὲ μεγάλη παρρησία ὁ σύγχρονος Ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας Ὅσιος Παΐσιος: «Πίσω ἀπὸ τὴν Ε.Ε. κρύβεται ἡ δικτατορία τῶν Σιωνιστῶν»!

Γι’ αὐτό, ἤθελα νὰ ἀποκαλύψω στοὺς ἀγνοοῦντες, καὶ νὰ ὑπενθυμίσω στοὺς γνωρίζοντες ἕνα μεγάλο σημεῖο – θαῦμα τῆς Παναγίας Μητέρας μας, ποὺ παρὰ τὰ χάλια μας, μᾶς ἀγαπᾶ καὶ μᾶς προειδοποιεῖ πρὶν ἀπὸ κάθε κίνδυνο τῆς Ὀρθοδόξου Πατρίδας μας, καὶ τὸ ὁποῖον συνέβη ὀλίγον πρὸ τῆς εἰσόδου μας στὴν Ε.Ε. (Ἰανουάριος 1981).

Τὸ Φθινόπωρο τοῦ 1980, γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα, ἐκινεῖτο ἡ Ἱ. Κανδήλα τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσας τῆς Ἱ. Μ. Ἰβήρων. Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν, ἐπεξηγῶ ὅτι, σύμφωνα μὲ πλεῖστα γεγονότα ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Ἱ. Μονῆς, ὅταν αὐτὸ (ἡ κίνηση τῆς Ἱ. Κανδήλας) συμβαίνη, κατὰ τὴν Πανηγυρικὴ ἀκολουθία μεγάλης ἑορτῆς, φανερώνει τὴν παρουσία καὶ τὸν συμπανηγυρισμὸ τῆς Παναγίας μας· ὅταν, ὅμως, αὐτὸ συμβαίνη σὲ ἄλλες ὧρες ἁπλῶν ἡμερῶν προμηνύει κάποιο μεγάλο κακό.

Γι’ αὐτὸ καὶ τότε (Φθινόπωρο τοῦ 1980), ὁ πρῶτος τοῦ Ἁγ. Ὄρους μὲ συνοδεία σαράντα ἀτόμων μοναχῶν καὶ λαϊκῶν κατεβήκαμε, μὲ μεγάλη ἀγωνία ἀπὸ τὶς Καρυές στὴν Ἱ. Μ. Ἰβήρων. Καὶ τελέσαμε Ἱ. Παράκληση στὴν Παναγία μας. Μετὰ τὴν Παράκληση ἕνας ὑψηλὸς λαϊκός, κινούμενος ἀπὸ περιέργεια καὶ ὀλιγοπιστία πῆγε καὶ ἀκινητοποίησε τὴν Ἱ. Κανδήλα. Αὐτὴ ὅμως, ἀμέσως μετά, ἄρχισε νὰ δονῆται ἰσχυρὰ ἐπὶ ἕνα λεπτό, γεγονὸς ποὺ συνεκλόνισε ὅλους μας! Ἀλλὰ καὶ τὴν νύκτα στὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου, ἐπανέλαβε τὴν προειδοποιητικὴ δυσοίωνη κίνησή της.

Αὐτὸ ἦταν τὸ μεγάλο προφητικὸ σημεῖο τῆς Παναγίας μας γιὰ τὴν εἴσοδό μας στὸν ψεύτικο «Παράδεισο» τῆς Εὐρώπης. Σήμερα πλέον βλέπουμε καθαρὰ νὰ ἐκπληρώνεται ἡ προειδοποίησή της ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα: Τὴν ἀποχριστιανοποίηση καὶ τὴν ἀποικιοποίηση τῆς ὀρθόδοξης Πατρίδος μας!

Εἴθε ἡ μετάνοιά μας καὶ ἡ εὐσπλαγχνία τῆς Παναγίας μας νὰ βάλη φρένο καὶ νὰ ἀναστρέψη τὰ σατανικὰ σχέδιά τους. Καὶ ἐρωτᾶμε μὲ πόνο: Ἆραγε, τί μήνυμα στέλνει στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ἡ παρουσία καὶ ἡ συμμετοχὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου σ’ αὐτὴν τὴν ἑορταστικὴ φιέστα τῆς ντροπῆς;!

Η Χώρα αντιμετωπίζει λογοκρισία στα κοινωνικά δίκτυα. Αν θέλετε να βλέπετε τις δημοσιεύσεις ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι η εγγραφή στο site. Είναι δωρεάν.

Πηγή: https://orthodoxostypos.gr/%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b5-%e1%bc%a1-%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b1%ce%90%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%83%ce%b1-%ce%bc%e1%be%b6%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf/

προηγούμενο
επόμενο
more

Facebook Comments