Πηγαίνετε στούς Ὀρθοδόξους…

Τό καλοκαίρι τοῦ 2006 εὑρισκόμουν μέ τήν ὑπακοή τοῦ σεβαστοῦ μου Γέροντος π. Γεωργίου, Καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς Μονῆς μας τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους,  ἐπί ἕξι μῆνες στό ἱεραποστολικό Κλιμάκιο τοῦ Κολουέζι τοῦ Κογκό. Μέσα στόν Ἰούλιο μᾶς ἦλθε μία χήρα γυναῖκα μέ τά δύο παιδιά της, τά ὁποῖα ἦταν δαιμονισμένα. Τήν πλησιάσαμε μέ ἄλλους ντόπιους ἱερεῖς γιά νά μάθουμε τό ἱστορικό τῆς ζωῆς της καί  μᾶς ἐξιστόρισε τήν περιπέτειά της.

Ζοῦσε στήν πόλι Μπουκάβου, τοῦ Ἀνατολικοῦ Κογκό. Εἶναι στό θρήσκευμα μουσουλμάνα καί τά δύο παιδιά της, ἐπειδή ἀρώστησαν τά ἐπῆγε στόν μάγο γιά νά τά θεραπεύση. Τελικά μέ τά μαγικά του τά παιδιά δαιμονίσθηκαν. Ἡ πονεμένη αὐτή μητέρα μετέφερε τά παιδιά της στόν ἱμάμη, τόν ὑπέθυνο τοῦ τζαμιοῦ τους καί τοῦ ἐζήτησε τήν βοήθειά του. Ἐκεῖνος, ὄντας θῦμα καί θύτης τῶν σατανικῶν τελετῶν, προξένησε μεγαλύτερο κακό στά παιδιά. Τότε ἡ μάννα ἀπελπισμένη ἔτρεξε στήν μεγάλη ἐκκλησία τῶν Καθολικῶν (σ. ΙΧΘΥΣ: παπικών), ὅπου βρῆκε τούς ἱερεῖς καί τούς παρεκάλεσε νά διαβάσουν εὐχές γιά τήν θεραπεία τῶν παιδιῶν της. Τότε, ὅπως ἡ ἴδια μᾶς εἶπε, τῆς ἀπήντησαν οἱ ντόπιοι καθολικοί ἱερεῖς:

-Ἐμεῖς δέν ἠμποροῦμε νά βγάλουμε τά δαιμόνια ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ἡ ἐκκλησία μας δέν ἔχει αὐτή τήν δύναμι. Πρέπει νά πᾶτε στούς Ὀρθοδόξους. Μόνο ἡ δική τους Ἐκκλησία ἐκδιώκει τά δαιμόνια καί θεραπεύει τέτοιους ἀσθενεῖς.

-Καί ποῦ εὑρίσκεται ἡ Ἐκκλησία τους;

-Θά πάρης τό τραῖνο καί θά ταξιδεύσης στό νότιο Κογκό. Θά φθάσης στήν πόλι Κολουέζι. Ἐκεῖ εἶναι τό Κέντρο τους.

Πράγματι, ἡ χαροκαμένη αὐτή μάννα, ἔφθασε μετά ἀπό πολλές ταλαιπωρίες στό Κολουέζι, ὅπου μᾶς διηγήθηκε ὅλο αὐτό τό συμβάν.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἱεραποστολῆς μέ εὐλογία τοῦ Προϊσταμένου ἀρχιμ. π. Μελετίου ἄρχισαν τό πνευματικό τους ἔργο. Καί δέν ἄργησε ὁ Πανάγαθος Θεός νά ἀπαλλάξη αὐτά τά δυστυχισμένα πλάσματα ἀπό τήν μανία καί τήν ὀργή τῶν δαιμόνων.

Ἔφυγα τόν Αὔγουστο τοῦ 2006 γιά τήν Ἑλλάδα καί δέν ξέρω τί ἔκαμε, μετά τήν θεραπεία τῶν παιδιῶν αὐτή ἡ γυναῖκα. Ἔμεινε ἐκεῖ ἤ ἐπέστρεψε στήν πατρίδα της…

Μον. Δαμασκηνός Γρηγοριάτης

 Μέ τήν εὐλογία τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Η Χώρα αντιμετωπίζει λογοκρισία στα κοινωνικά δίκτυα. Αν θέλετε να βλέπετε τις δημοσιεύσεις ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι  η εγγραφή στο site. Είναι δωρεάν.

Πηγή: https://ixthis3.blogspot.com/2022/05/1.html#more

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments