Πρ. Ὑπ. Ἐξ. Η.Π.Α.: Τὸ ὀρθόδοξον σχίσμα ὀφείλεται εἰς τάς Η.Π.Α.!

ΠΑΡΑ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Βαρθολομαῖος διακηρύττει δῶθε καὶ κεῖθε, ὅτι ἡ ὀλέθρια αὐτοκεφαλία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μορφώματος τῶν σχισματικῶν στὴν Οὐκρανία ὑπαγορεύτηκε ἀπὸ «ἁγνὰ ἐλατήρια», ἔρχεται ἡ ἴδια ἡ ἀμερικανικὴ διπλωματία νὰ τὸν διαψεύσει κατηγορηματικά! Δεῖτε τὴν εἴδηση:

«Ὅσον καὶ ἂν ἐπιχειροῦν οἱ ἰθύνοντες τοῦ Φαναρίου νὰ ἀποφύγουν τὰς εὐθύνας των διὰ τὸ σχίσμα εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν, τὸν σκανδαλισμὸν τῶν πιστῶν καὶ τὰ σημερινὰ τραγικὰ ἐπακόλουθα, τοὺς διαψεύδει πλέον ἡ συνέντευξις τοῦ πρ. ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ κ. Μ. Πομπέο εἰς τὴν ἐφημερίδα “Καθημερινὴ” τῆς 27ης Μαρτίου 2022, εἰς τὴν ὁποίαν ἐδήλωσε καὶ τὸ ἑξῆς: “Ὑπάρχουν καὶ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἦταν κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο ἐργαστήκαμε στὴν κυβέρνησή μας, ὅταν παραχωρήθηκε αὐτοκεφαλία στὴν Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Μοῦ ἀσκήθηκε κριτικὴ γι’ αὐτό. Ἀρκεῖ νὰ δεῖ κανεὶς ἐκείνους ποὺ στέκονται μὲ τοὺς βαρβάρους καὶ ἐκείνους ποὺ στέκονται μὲ ὅσους ὑπερασπίζονται τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν κυριαρχία καὶ τὴν ἀτομικὴ ἐλευθερία, γιὰ νὰ καταλάβει ποιὸ μέρος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἔχει αὐτὸ τὸ δικαίωμα. Δὲν εἶναι ὁ Κύριλλος. Εἶναι ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ προσεύχομαι νὰ ἐξακολουθήσει νὰ ὑποστηρίζεται καὶ νὰ ἔχει ἐπιτυχία”» (Ἱστ. Ὀρθοδόξου Τύπου)! Ἔχει νὰ πεῖ κάτι ὁ νομιζόμενος «Πάπας τῆς Ἀνατολῆς»;

Η Χώρα αντιμετωπίζει λογοκρισία στα κοινωνικά δίκτυα. Αν θέλετε να βλέπετε τις δημοσιεύσεις ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι  η εγγραφή στο site. Είναι δωρεάν.

Πηγή: https://orthodoxostypos.gr/%cf%80%cf%81-%e1%bd%91%cf%80-%e1%bc%90%ce%be-%ce%b7-%cf%80-%ce%b1-%cf%84%e1%bd%b8-%e1%bd%80%cf%81%ce%b8%cf%8c%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%bf%ce%bd-%cf%83%cf%87%ce%af%cf%83%ce%bc%ce%b1-%e1%bd%80%cf%86/

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments