«Όταν κάποιος βρεθεί σε δυσκολία, στερούμενος την τροφή, θα αναγκασθεί να δεχθεί τη σφραγίδα»

07/21/2023

Προσέχετε, ἀδελφοί, τήν ἀλαζονεία τοῦ θηρίου καί τά πονηρά τεχνάσματα, διότι ἀρχίζει ἀπό τήν κοιλιά· ὥστε ὅταν κάποιος βρεθεῖ σε δυσκολία, στερούμενος την τροφή, νά ἀναγκασθεῖ νά δεχθεῖ τή σφραγίδα ἐκείνου.

Καί χαράζει ὁ ἀχρεῖος τή σφραγίδα του, ὄχι ὅπου τύχει, σέ κάθε μέλος τοῦ σώματος, γιά νά μή δυσκολεύονται νά τή δεχθοῦν, ἀλλά τή χαράζει στο δεξί χέρι τοῦ ἀνθρώπου, παρόμοια καί στό μέτωπο χαράζει τό ἀσεβές χάραγμα, (Αποκ. 13, 26). γιά νά μήν ἔχει ὁ ἄνθρωπος δύναμη να σχηματίσει μέ τό δεξί χέρι τό σύμβολο τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Σωτήρα μας, οὔτε ἐπίσης να σημειώσει στο μέτωπό του ἐντελῶς τό φοβερό καί ἅγιο ὄνομα τοῦ Κυρίου, οὔτε τόν ἔνδοξο καί φοβερό σταυρό τοῦ Σωτήρα.

Διότι γνωρίζει ὁ ἄθλιος ὅτι ἄν σχηματισθεῖ ὁ σταυρός τοῦ Κυρίου, καταργεῖ ὅλη τή δύναμή του· γι’ αὐτό δηλαδή τό λόγο σφραγίζει το δεξί χέρι τοῦ ἀνθρώπου· διότι τό δεξί χέρι εἶναι αὐτό πού σφραγίζει ὅλα τά μέλη μας.

Παρόμοια ἄλλωστε καί τό μέτωπο, σάν λυχνοστάτης, κρατᾶ ψηλά τό λυχνάρι τοῦ φωτός, δηλαδή τό σύμβολο τοῦ Σωτήρα.

Περιμένει λοιπόν, ἀδελφοί μου, φοβερός ἀγώνας ὅλους τούς φιλόχριστους ἀνθρώπους, πού εἶναι πιστοί καί δυνατοί, ὥστε μιά γιά πάντα ὥς τήν ὥρα τοῦ θανάτου νά μήν ὑποχωρήσουν, οὔτε νά δείξουν χαυνότητα, ὅταν ὁ Δράκοντας θά χαράζει τη σφραγίδα του ἀντί γιά τό σταυρό τοῦ Σωτήρα.

Διότι μηχανεύεται κάθε τρόπο, γιά νά μήν ἀκουσθεῖ ἐντελῶς, οὔτε ἐλάχιστα, τό ὄνομα τοῦ Κυρίου καί Σωτήρα, τό πανάγιο καί ἄχραντο, στούς καιρούς τοῦ Δράκοντα.

~ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος

(Έργα, τ. Δ΄, εκδ. Το Περιβόλι της Παναγίας, σ. 183)

ksipnistere.com

Η Χώρα αντιμετωπίζει λογοκρισία στα κοινωνικά δίκτυα. Αν θέλετε να βλέπετε τις δημοσιεύσεις ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι η εγγραφή στο site. Είναι δωρεάν.

Πηγή: http://orthodoxathemata.blogspot.com/2023/07/blog-post_781.html

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments