Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: Ἔχομεν τό… «ἀλάθητον»

09/19/2023

Ὅταν ἡ πλειονότης τῶν Ἐκκλησιῶν αἰτεῖται σύγκλησιν Πανορθοδόξου, δὲν ἔχει δικαίωμα ὁ Πατριάρχης Κων/λεως νὰ τὸ ἀρνῆται. Εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ συγκαλέση αὐτὴν καὶ νὰ κριθῆ διὰ τὰς ἀποφάσεις του. Μόνον ἐὰν θεωρῆ ἑαυτὸν Πάπαν καὶ κατέχη τὸ ἀλάθητον… Δὲν εὐθύνεται ὅμως ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος διὰ τὰς αὐθαιρεσίας του, ἀλλὰ αἱ Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι, αἱ ὁποῖαι τὰς ἀνέχονται. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «fosfanariou.gr» τῆς 4ης Σεπτεβρίου 2023:

«Μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἰνδίκτου (ἐκκλησιαστικῆς πρωτοχρονιᾶς), πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στὴν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου με­τὰ τὴ θεία Λειτουργία τῆς 1ης Σεπτεμβρίου 2023. Στὴ συνάντηση συμμετεῖχαν ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ἐπιφάνιος, ἱεράρχες, καθὼς καὶ διπλωμάτες τῆς Ἑλλάδας καὶ ἐκπρόσωποι τῆς ἡγεσίας τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης τῆς Ὀρθοδοξίας.

Στὴν ὁμιλία του ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀναφέρθηκε στὶς πρωτοβουλίες καὶ τὶς προσ­πάθειες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ ἐνίσχυση τῆς ἑνότητας καὶ συνεργασίας τῶν αὐτοκέφαλων Ὀρθοδόξων Ἐκ­κλησιῶν, ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας ἦταν ἡ σύγκληση τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴν Κρήτη, τὸ 2016.

«Δυστυχῶς, αὐτὴ ἡ ἐπιθυμία γιὰ ἑνότητα καὶ συνεργασία καταστράφηκε τὰ τελευταῖα χρόνια ἀπὸ μία νέα ἐκκλησιολογία ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸν Βορρᾶ καὶ μία νέα θεολογία, τὴ θεολογία τοῦ πολέμου», εἶπε ὁ Πατριάρχης. «Αὐτὴ εἶναι ἡ θεολογία ποὺ ἄρχισε νὰ διδάσκει ἡ ἀδελφὴ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, προσπαθώντας νὰ δικαιολογήσει ἕναν ἀδικαιολόγητο, ἀνίερο, ἀπρόκλητο, διαβολικὸ πόλεμο ἐνάντια σὲ μία κυρίαρχη καὶ ἀνεξάρτητη χώρα – τὴν Οὐκρανία…

Στὴ συνέχεια ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης συνέχισε: «Ἐμεῖς ἀπὸ τὴν πλευρὰ μας κάνουμε αὐτὸ ποὺ νομίζουμε ὅτι εἶναι σωστό. Ἐνθαρρυνόμαστε καὶ προσκαλούμαστε ἀπὸ διάφορες ἀδελφὲς Ἐκκλησίες, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ συγκαλέσει καὶ πάλι Πανορθόδοξη Σύνοδο ἢ Σύναξη Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, γιὰ νὰ ἐξετάσει τὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα τῆς Οὐκρανίας. Καὶ τὸ Πατριαρχεῖο μας ἀπορρίπτει αὐτὲς τὶς προτάσεις. Διότι δὲν σκοπεύουμε νὰ μεταφέρουμε στὴν κρίση ἄλλων Ἐκκλησιῶν τὴν Κανονικὴ πράξη ποὺ τελεῖ τὸ Πατριαρχεῖο μας.

Λέω τὴν Κανονικὴ Πράξη, γιατί ἡ παραχώρηση αὐτοκεφαλίας στὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας μὲ τὰ 44 ἑκατομμύρια κατοίκους της ἦταν μέσα στὰ δικαιώματα καὶ τὸ καθῆκον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Μὲ ἐξαίρεση τὰ ἀρχαῖα Πατριαρχεῖα τῆς Ἀνατολῆς, ὅλες οἱ νέες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ξεκινώντας ἀπὸ τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία, ἔλαβαν αὐτοκεφαλία ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη. Γιατί λοιπὸν δὲν ἔπρεπε νὰ τὴν πάρει ἡ Οὐκρανία; Αὐτὸ εἶναι τὸ θέμα, πολὺ ἁπλὸ καὶ πολὺ σαφές. Ἑπομένως, δὲν θὰ συγκαλέσουμε οὔτε τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο, οὔτε Σύνοδο Προκαθημένων, διότι δὲν ἔχουμε σκοπὸ νὰ ὑποβάλλουμε τὶς ἀποφάσεις καὶ τὶς πρωτοβουλίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴν κρίση τῆς νέας ἐκκλησιολογίας», τόνισε ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης Βαρθολομαῖος».

Η Χώρα αντιμετωπίζει λογοκρισία στα κοινωνικά δίκτυα. Αν θέλετε να βλέπετε τις δημοσιεύσεις ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι η εγγραφή στο site. Είναι δωρεάν.

Πηγή: https://orthodoxostypos.gr/%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b8%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%b1%e1%bf%96%ce%bf%cf%82-%e1%bc%94%cf%87%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd-%cf%84%cf%8c/

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments