Παναγία της Κυζίκου

Εἰς τὸ προσκυνητάριον τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τὸ ὁποῖον ἅπτεται τοῦ βορείου τοίχου, εἶναι τοποθετημένη ἡ Παναγία ἡ Φανερωμένη, ὡς Παναγία τῆς Κυζίκου. Ὁλόκληρος ἡ εἰκὼν φέρει ἀργυρόχρυσον ἐπενδύτην ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ὅμως εἶναι ἡμικατεστραμμένα. Καὶ τὰ δύο πρόσωπα εἰκονίζονται αὐστηρῶς μετωπικά. Ἡ Θεοτόκος φέρει τὴν δεξιάν της χεῖρα ἔμπροσθεν τοῦ στήθους της, ἐνῷ ὁ Χριστὸς φέρει εἰς τὴν ἀριστερὰν κλειστὸν εἰλητάριον καὶ μὲ τὴν δεξιὰν εὐλογεῖ.

Ὁ ἀρχαιοπρεπής, αὐστηρὸς τύπος τῆς εἰκόνος μᾶς ὁδηγεῖ εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς προπαλαιολογείου τέχνης μὲ μεγαλυτέραν πιθανότητα τὸν 12ον αἰῶνα. Θεωρεῖται ὡς μία ἐκ τῶν σημαντικοτέρων εἰκόνων τῆς Παναγίας, ὅπου οἱ πιστοὶ ἐναποθέτουν μέχρι σήμερον μαζὶ μὲ τὰς ἱκεσίας καὶ τὰ ἀναθήματά των.

Η μεταφέρθηκε στο Πατριαρχείο από την Αρτάκη της Μικράς Ασίας με τη Μικρασιατική Καταστροφή και εναποτέθηκε στο βόρειο κλίτος του Πατριαρχικού Ναού που είναι αφιερωμένο στους Τρεις Ιεράρχες.

Πηγές :

https://mikrasiatwn.wordpress.com/2014/07/16/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA/

http://www.ec-patr.org/mones/fanarion/patr-eikones8.htm

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments