Παναγία του Ακαθίστου – Ιερά Μονή Χιλανδαρίου

Μια απροσεξία του εκκλησιάρχη μοναχού της Μονής Χιλανδαρίου, κατέκαψε το 1837 σχεδόν όλο το τέμπλο του καθολικού το 1837, όπου βρίσκονταν η εικόνα της Παναγίας, η οποία παρέμεινε θαυματουργικώς ανέπαφη. Την ώρα της καταστροφής αναγνώστηκε ο Ακάθιστος Ύμνος μπροστά στην εικόνα, και έτσι προήλθε η ονομασία της. Η εικόνα τιμάται στις 12 Ιανουαρίου.

Πηγή : http://tribonio.blogspot.gr/2013/08/blog-post_4.html

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments