Στήν αρχή θά σάς λένε πώς δέν είναι κακό νά είμαστε όλοι μαζί δήθεν «ενωμένοι»

05/27/2024

Στήν αρχή θά σάς λένε πώς δέν είναι κακό νά είμαστε όλοι μαζί δήθεν «ενωμένοι» κι ύστερα θά σάς πούν πώς δέν είναι κακό νά πάρουμε τό χάραγμα, γιατί τόν Χριστό, Τόν έχουμε στήν «καρδιά μας!»

Θά σάς ξεγελάσουν διαστρέφοντας τούς πατέρας καί θά σάς παρουσιάσουν καινούριους, πού θά είναι ολοδικοί τους!

Αυτοί θά κάνουν «θαυμαστά» σημεία, θά τρέχουν οί άνθρωποι νά τούς πούν «προορατικά» πράγματα γιά νά πλανηθούν!

Μήν τούς ακούσετε!

Νά μείνετε στίς παραδόσεις τής Εκκλησίας μας καί όσα μάς δίδαξαν οί Θεοφόροι πατέρες, τό Άγιο Πνεύμα θά σάς καθοδηγήσει!

Μακαριστός Γέρων Ανδριανός ό Σιναίτης (2004)

πηγή

Η Χώρα αντιμετωπίζει λογοκρισία στα κοινωνικά δίκτυα. Αν θέλετε να βλέπετε τις δημοσιεύσεις ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι η εγγραφή στο site. Είναι δωρεάν.

Πηγή: https://proskynitis.blogspot.com/2024/05/blog-post_519.html

 
προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments