Τα «Α’ Παύλεια της Θεσσαλονίκης» και τα αντιπαύλεια gay prides


[1]. Γέν. 18, 20-21.

[2]. Αὐτόθι, 19, 4-5.

[3]. Αὐτόθι, 19, 24-25.

[4]. Ρωμ. 1, 21-27.

[5]. Εἰς τὴν πρὸς Ρωμ. Ὁμ. 4, 1, PG 60, 416-417.

[6]. Αὐτόθι 2, PG 60, 410.

[7]. Πρὸς τοὺς πολεμοῦντας τοῖς ἐπὶ τὸ μονάζειν ἐνάγουσι 3, 8, PG 47, 360-362.

[8]. Λόγος στηλιτευτικὸς κατὰ εὐνούχων, PG 76, 1109.

[9]. Βλ. Νεασ Ιωνιασ Γαβριηλ, Σέβομαι τὴν σχέση μεταξὺ Ὁμοφυλοφίλων, εἰς Ἐκκλησία Online, Παρασκευὴ 1η Ἀπριλίου 2022: «Ἐκ τῶν πραγμάτων ὁ Θεὸς ἔχει δώσει σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους νὰ αἰσθάνονται τὴν ἕλξη πρὸς τὸ ἴδιο φύλο, δὲν μπορῶ νὰ ξέρω γιατί, δὲν θὰ κατηγορήσω ἐγὼ τὸν Θεό. Δὲν εἶμαι ἄξιος κἂν ἐγὼ νὰ τὸ σκεφθῶ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Ὁ Θεὸς κάτι ξέρει περισσότερο ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους… Ἡ Ἐκκλησία ἐπίσημα δὲν ἔχει τοποθετηθεῖ γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Καὶ εἶναι καλό, γιατὶ ἡ Ἐκκλησία περιμένει… Δὲν εἶμαι ἐγὼ σὲ θέση νὰ ξέρω, γιατί ὁ Θὸς τὸ ἐπιτρέπει. Ἡ ὁρμὴ τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὸ ἴδιο φύλο ὑπάρχει. Δὲν ξέρω γιατὶ ὑπάρχει. Ὅταν τὴν δίνει ὁ Θεός, ἐγὼ θὰ πολεμήσω αὐτήν;».

[10]. Γαλ. 1-6: «Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, ὁ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω».

[11]. Βλ. Ιερα Μητροπολισ Θεσσαλονικησ, Ὁ Ἅγιος Δημήτριος καὶ τὸ Μοναχικὸν Ἰδεῶδες. Εἰσηγήσεις εἰς Συνέδριον περὶ Μοναχισμοῦ, ὀργανωθὲν ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Παντελεήμονος Β´ (11-13 Μαΐου 1980), Θεσσαλονίκη 1982. Ἡ εἰσήγηση τοῦ π. Γεωργίου Καψάνη στὶς σελ. 51-71.

[12]. Γρηγοριου του Παλαμα, Ὁμιλία ΜΘ´, Εἰς τὸν ἐν ἁγίοις μεγαλομάρτυρα καὶ θαυματουργὸν καὶ μυροβλύτην Δημήτριον 6-8, ἐν Γρηγοριου του Παλαμα, Συγγράμματα, τόμος Στ´, Ὁμιλίαι, Θεσσαλονίκη 2015,  σελ. 518-519, Ἐκδόσεις Κυρομᾶνος.

[13]. Βλ. Αγιου Μαρκου του Ευγενικου, Μητροπολίτου Ἐφέσου, Ἑάλω Θεσσαλονίκη. Θρῆνος γιὰ τὴν ἅλωση τοῦ 1430, Ἐκδόσεις Παπαδημητρίου, Ἀθήνα 1997, σελ. 24 ἑἑ. 49-50.

[14]. Αὐτόθι, Παράρτημα, σελ. 72.

[15]. Βλ. Θεοδρομία 15 (2013) 163-170 καὶ στὸ βιβλίο: Ὁμοφυλοφιλία. Προβληματισμοὶ καὶ ἀντιδράσεις, Ἐκδόσεις Θεοδρομία, Θεσσαλονίκη 2023, σελ. 85-95.

[16]. Βλ. Θεοδρομία 16, (2014) 163-171 καὶ στὸ βιβλίο: Ὁμοφυλοφιλία…, Αὐτόθι, σελ. 113-123.

[17]. Θεοδρομία 17 (2015) 485-509 καὶ στὸ βιβλίο: Ὁμοφυλοφιλία…Αὐτόθι, 270-304.  

[18]. «¨Η Μεγαλομάρτυς Ἁγία Παρασκευὴ καὶ ἡ “Νέα Τάξη Πραγμάτων”», Θεοδρομία 25 (2023) 179-181 καὶ στὸ βιβλίο: Ὁμοφυλοφιλία…, σελ. 324-338.

[19]. Θεοδρομία 25 (2023) 545-551.

[20]. Θεοδρομία 25 (2023) 552-560.

[21]. Βλ. ὑποσημ. 15.

ΑΚΤΙΝΕΣ

Η Χώρα αντιμετωπίζει λογοκρισία στα κοινωνικά δίκτυα. Αν θέλετε να βλέπετε τις δημοσιεύσεις ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι η εγγραφή στο site. Είναι δωρεάν.

Πηγή: https://tasthyras.wordpress.com/2024/06/21/%cf%84%ce%b1-%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%8d%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1/

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments