Μέγας Βασίλειος: Γνωρίζω ότι πολλοί νηστεύουν, προσεύχονται αλλά…

Γνωρίζω ότι πολλοί νηστεύουν, προσεύχονται, στε­νάζουν, φανερώνουν όλη την ανέξοδη ευλάβεια, δεν α­φήνουν όμως ένα οβολό σ’ αυτούς που θλίβονται.

Ποιο το όφελος τους από την λοιπήν αρετή; Διότι δεν τους δέ­χεται η βασιλεία των ουρανών, καθώς είναι ευκολότερο, να περάσει μία καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά να εισέλθει ένας πλούσιος στην βασιλεία των ουρα­νών

Μέγας Βασίλειος Ομιλία προς τους πλουτούντας

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments