Στις 23-12 εορτάζουν

Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως

Άγιοι Δέκα Μάρτυρες που μαρτύρησαν στην Κρήτη

Άγιος Ναούμ ο Θεοφόρος και θαυματουργός

Όσιος Παύλος Αρχιεπίσκοπος Νεοκαισαρείας

Ανάμνηση των Εγκαινίων της Αγίας Σοφίας

Άγιος Σχίνων

Όσιος Νήφων επίσκοπος Κωνσταντιανής

Άγιος Χρυσογόνος

Ὁ Ἅγιος Πομπίος

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments