Προσευχές πριν την εξομολόγηση

Προσευχή που πρέπει να κάνει κάθε πιστός Χριστιανός πριν από το Ιερό Μυστήριο της Εξομολόγησης: 

Ω Προαιώνιε Πάτερ των οικτιρμών, και Θεέ πάσης παρακλήσεως. Εγώ, ο ταλαίπωρος, θέλοντας να εξετάσω την συνείδησίν μου επάνω εις ταίς ανομίαις μου, φοβούμαι κατά πολλά και τρέμω επειδή και Σού είναι τόσον φανερήν η κατάστασις της ζωής μου, όπου κανένα έργο, και κανένας συλλογισμός μου δεν ημπορεί να είναι κρυπτός εις τους οφθαλμούς Σου. Όθεν Σού ζητώ με όλην την ταπείνωσιν διά τους οικτιρμούς Τού Μονογενούς Σου Υιού, να μου δώσεις την χάριν να γνωρίσω καλά, να μισήσω και να διορθώσω όλα μου τα αμαρτήματα.

Δος μοί, ω Πάτερ των φώτων, το Πανάγιόν Σου Πνεύμα, διά να μου φέρει εις την ενθύμησιν ταίς αμαρτίαις, όπου ελησμόνησα, και διά να παρακινήσει την καρδίαν μου εις συντριβήν, και μετάνοιαν επάνω εις αυταίς, διά να ταίς μισήσω, και να απέχω από κάθε αμαρτίαν εις το ερχόμενον.

Καί Συ, Παρθένε Θεοτόκε, Μήτερ ελέους, και καταφυγή των αμαρτωλών, συντρόφευσόν με, σε παρακαλώ, με την βοήθειάν σου εις τούτο το κριτήριον της ευσπλαχνίας και δικαιοσύνης του Θεού, διά να γνωρίσω, να μισήσω εκ καρδίας, και να εξομολογηθώ όλας μου τας αμαρτίας.

Το όμοιον και Συ, ω Αγιε Άγγελε, φύλαξ της ψυχής μου, σε παρακαλώ να με βοηθήσεις εις τούτο το έργον, όπου είναι τόσον αναγκαίον διά την αιώνιον σωτηρίαν μου.

Αμήν.

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

Πηγή: http://pneumatikixara.blogspot.gr/2011/04/blog-post_9823.html

Δέηση που λέγεται πριν την εξομολόγηση από τον εξομολογούμενο

Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης,

Εξομολογούμαι σοι πάντα τα κρυπτά και φανερά της καρδίας και διανοίας μου, ά έπραξα έως της σήμερον, διό άφεσιν αιτώ παρά σου του δικαίου και ευσπλάχνου κριτού και χάριν του μηκέτι αμαρτάνειν. 

Μετάφραση:

Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, σου εξομολογούμαι όλα τα κρυφά και φανερά της καρδιάς και της διάνοιάς μου, τα οποία έπραξα μέχρι σήμερα, γι’ αυτό ζητώ συγχώρεση από σένα του δίκαιου και εύσπλαχνου κριτή και χάρη ώστε να μην ξανα-αμαρτήσω.

Πηγή: http://isagiastriados.com/2012-02-29-11-17-09/363-%CE%B4%CE%B5%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7.html

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments