Στις 22-2 εορτάζουν

Μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων

Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής της Μονής Παυλοπετρίου

Αγία Ανθούσα και οι δώδεκα υπηρέτες της

Άγιος Συνετός

Όσιοι Θαλάσσιος και Λιμναίος

Όσιος Βαραδάτος

Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης

Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος

Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός, επίσκοπος Αρσινόης Κύπρου

Άγιοι Εννέα Μάρτυρες της Κολά εν Γεωργία

Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς

Όσιος Γερμανός του Στολομπέν

 

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο

Facebook Comments