Στις 15-5 εορτάζουν

Όσιος Παχώμιος ο Μέγας

Όσιος Αχίλλιος Επίσκοπος Λαρίσης

Όσιος Βάρβαρος ο Μυροβλύτης

Όσιος Ανδρέας ο Ερημίτης και Θαυματουργός

Άγιος Ησαΐας ο Θαυματουργός Επίσκοπος Ροστώβ

Άγιος Δημήτριος ο Μοσχοβίτης, ο Θαυματουργός

Όσιος Ησαΐας ο Θαυματουργός

Μνήμη εν τω περιτειχίσματι και η ανάδειξις της αχειροποιήτου εικόνος εν Καμουλιανοίς

Ανακομιδή της τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου

Όσιος Πανηγύριος ο θαυματουργός

Οσία Καλή

Όσιος Σιλβανός ο Ταβεννησιώτης

Όσιος Ευφρόσυνος ο Θαυματουργός

Όσιος Σεραπίων του Πσκωφ

Όσιος Παχώμιος ο Αναχωρητής

Όσιος Παχώμιος του Κένο

Ανακομιδή των Ιερών λειψάνων του Αγίου Τύχωνος Επισκόπου Ζαντόνσκ

Άγιος Νικόλαος ο Ιερομάρτυρας

Άγιος Αβέρκιος ο Ιερομάρτυρας

Άγιος Παχώμιος ο Ιερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Τσέρνιγκωφ

Άγιος Αρέθας των Αλταΐων

Άγιοι Dymphna και Gerebernus

Οἱ Ἅγιοι Τορκουάτος, Κτησιφῶν, Σεκοῦνδος, Ἰνδαλέτιος, Καικίλιος, Ἡσύχιος καὶ Εὐφράσιος οἱ Μάρτυρες

Ὁ Ἅγιος Σιμπλίκιος ὁ Μάρτυρας

Ὁ Ὅσιος Ἱλάριος

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments