Στις 23-5 εορτάζουν

Όσιος Μιχαήλ επίσκοπος Συνάδων ο Ομολογητής

Αγία Μαρία του Κλωπά η μυροφόρος

Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος

Άγιος Σέλευκος

Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Ιωακείμ του Ιθακήσιου

Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ

Εύρεση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λεοντίου, Επισκόπου Ροστώβ, του θαυματουργού

Σύναξη πάντων των εν Ροστώβ και Γιαροσλάβλ διαλαμψάντων Αγίων

Άγιος Μανήν ο Προφήτης

Άγιοι Επιτάκιος και Βασίλειος

Άγιοι Δονατιανός και Ρογατιανός οι αυτάδελφοι οι Μάρτυρες

Άγιος Μερκουλιάλιος ο Επίσκοπος

Άγιος Δεσιδέριος Επίσκοπος Λανγκρέ Γαλλίας

Άγιοι Κουϊντιανός, Λούκιος και Ιουλιανός και οι συν αυτούς δέκα εννέα Μάρτυρες

Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος

Όσιοι Ευτύχιος και Φλωρέντιος

Άγιος Δεσιδέριος ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Βιέννης

Όσιος Συάγριος

Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας

Άγιος Σίμων Επίσκοπος Σουζδαλίας

Όσιος Παΐσιος του Γκαλίτς

Ὁ Ὅσιος Ἀβράμιος

Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος Ἐπίσκοπος Ροστώβ

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἐπίσκοπος Ροστώβ

Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ διὰ Χριστὸν Σαλός

Οἱ Ὅσιοι Ἀδριανὸς καὶ Βογολέπιος

Οἱ Ὅσιοι Ἀντώνιος καὶ Ἰωαννίκιος

Ὁ Ἅγιος Δανιὴλ ὁ Ὁσιομάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μαρτυρήσαντες

Ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος ὁ Θαυματουργός ἐκ Ρωσίας

Οἱ Ὅσιοι Δωρόθεος καὶ Ἱλαρίων

Ὁ Ὅσιος Ἰωακεὶμ ὁ ἐν Σαρτόμᾳ

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments