Στις 16-6 εορτάζουν

Άγιος Τύχων ο Θαυματουργός επίσκοπος

Άγιος Μάρκος Ιερομάρτυρας επίσκοπος Απολλωνιάδος

Άγιοι Πέντε Μάρτυρες οι εν Νικομήδεια

Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες οι Ρωμαίοι

Άγιος Μνημόνιος επίσκοπος Αμαθούντος Κύπρου

Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Θεοδώρου του Συκεώτου

Σύναξη της Θεοτόκου «εν Διακοναίς»

Άγιος Ελάππας

Οἱ Ἅγιοι Φερραίολος καὶ Φερρούκιος οἱ Ἱερομάρτυρες οἱ ἐν Γαλατίᾳ

Οἱ Ἁγίες Ἀκτινέα καὶ Γρεσινιάνα οἱ Παρθενομάρτυρες

Ὁ Ἅγιος Σιμιλιανὸς ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος Νάντης

Ὁ Ἅγιος Κεττίνος

Ὁ Ὅσιος Κολμανὸς ἐξ Ἰρλανδίας

Ὁ Ἅγιος Κουρίγγος ἐξ Οὐαλίας

Ὁ Ὅσιος Ἰσμαὴλ ἐξ Οὐαλίας

Ὁ Ἅγιος Αὐρηλιανὸς Ἐπίσκοπος Ἀρελάτης

Ὁ Ὅσιος Σάββας τῆς Μόσχας

Ὁ Ὅσιος Τύχων ὁ ἐν Μεντὺν τῆς Ρωσίας

Ὁ Ὅσιος Τύχων ὁ Θαυματουργός ὁ ἐν τῷ Λούκωφ τῆς Ρωσίας

Οἱ Ὅσιοι Νίκων, Βασίλειος καὶ Τύχων οἱ ἐν Σολόκοβο τῆς Ρωσίας

Ὁ Ὅσιος Τύχων ὁ Θαυματουργός ὁ ἐν Καράτσεβ τῆς Ρωσίας

Ὁ Ἅγιος Καουαϊκχόρσος ὁ Μάρτυρας ὁ Ἰβηρίτης μοναχὸς ἐν Ἱερουσαλήμ

Ὁ Ὅσιος Μωυσῆς τῆς Ὄπτινα

Ὁ Ἅγιος Ἑρμογένης ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Τομπὸλσκ Ρωσίας

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments