Στις 22-6 εορτάζουν

Άγιος Ευσέβιος

Άγιοι Ζήνων και Ζηνάς ο υπηρέτης του

Άγιος Πομπιανός

Άγιος Γαλατίων 

Αγία Ιουλιανή και Σατορνίνος ο γιος της

Άγιος Γρηγόριος ο Διδάσκαλος ο Βατοπαιδινός

Άγιος Βασίλειος επίσκοπος Πατελαρίας

Οἱ Ἅγιοι ἐν Σεβαστείᾳ Μάρτυρες

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος Ἐπίσκοπος Πατελαρίας

Ἡ Ἁγία Εὔα ἡ Ὁσιοπαρθενομάρτυρας ἡ Νέα καὶ οἱ σὺν αὐτῇ μαρτυρήσαντες

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Διδάσκαλος Μητροπολίτης Οὐγγροβλαχίας

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments