Στις 27-6 εορτάζουν

Άγιος Σαμψών ο Ξενοδόχος

Αγία Ιωάννα η Μυροφόρος

Άγιος Ανεκτός

Διήγηση Συνεσίου Επισκόπου Κυρήνης για κάποιο Ευάγριο φιλόσοφο και τριακόσια λίτρα χρυσού

Όσιος Λουκάς ο ερημίτης

Άγιοι Μάρκιος και Μαρκία

Άγιος Κύριλλος Λούκαρις Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Άγιος Πιέριος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Αντιοχείας

Οἱ Ἅγιοι Θεράπων, Μακάριος, Μάρκιος καὶ Μαρκία οἱ Μάρτυρες

Ὁ Ὅσιος Λουκᾶς ὁ Ἐρημίτης

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Νεομάρτυρας

Ὁ Ὅσιος Σεραπίων ἐκ Ρωσίας

Οἱ Ἅγιοι Γρηγόριος, Ἀλέξανδρος, Βλαδίμηρος καὶ Πέτρος οἱ Ἱερομάρτυρες

Ὁ Ἅγιος Κυρίων Β’ ὁ Ἱερομάρτυρας

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments