Στις 29-6 εορτάζουν

Άγιοι Πέτρος και Παύλος Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι

Άγιος Κύριλλος μάρτυρας

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ὁσίου Νικάνδρου ἐν Πσκὼφ Ρωσίας

Σύναξις πάντων τῶν ἐν νήσῳ Λέσβῳ διαλαμψάντων Ἁγίων

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Κασπερώφ

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γλυκοφιλούσης

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments