Στις 30-6 εορτάζουν

Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων

Άγιος Μελίτων

Άγιος Πέτρος εκ Σινώπης

Άγιος Φυγελλός Απόστολος από τους Ο”

Άγιοι Χίλιοι Σαράντα Μάρτυρες

Μνήμη των αγρίως σφαγιασθέντων υπό Κουρδικών ορδών εν τω νομώ Διαρβεκίρ της Μικράς Ασίας

Άγιος Πέτρος ο πρίγκιπας του Ορντύνσκϊυ, Ροστώβ

Άγιος Στέφανος του Τόμσκ

Ἡ Ἁγία Μαρία ἡ μητέρα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου

Ὁ Ὅσιος Μαρτιάλιος Ἐπίσκοπος Λιμὸζ Γαλλίας

Ὁ Ὅσιος Γεώργιος ὁ Ἁγιορείτης ἐξ Ἰβηρίας

Ἡ Ἁγία Δηναρία βασίλισσα Γεωργίας

Ὁ Ἅγιος Γελάσιος ὁ ἐν τῇ μονῇ Ραμέτι Ρουμανίας ἀσκήσας

Ἡ Ἁγία Παρασκευὴ ἐν Κέβρολσκ Ρωσίας

Ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ ὁ Νεομάρτυρας ὁ Πακνανᾶς

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Βαλικίν, ἐν Τσέρνιγκωφ Ρωσίας

Μετακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Σωφρονίου Ἐπισκόπου Ἰρκούτσκ

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments