Στις 16-7 εορτάζουν

Άγιος Αθηνογένης επίσκοπος Πηδαχθόης και οι Δέκα Μαθητές του

Άγιος Φαύστος

Άγιοι Αντίοχος και Κυριάκος ο δήμιος

Άγιοι Δεκαπέντε Χιλιάδες Μάρτυρες οι εν Πισιδία

Άγιες Γυναίκες οι Μάρτυρες

Άγιοι Αναστάσιος και Ευξίθεος Επίσκοποι Θεσσαλονίκης

Άγιος Αθηνογένης

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments