Στις 31-8 εορτάζουν

Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

Ανακαίνιση του Ναού της Θεοτόκου «ἐν τῷ Νεωρίῳ»

Άγιος Φιλέορτος

Άγιος Διάδοχος

Άγιοι Επτά Παρθένοι από τη Γάζα

Άγιοι Ανδρέας ο Στρατηλάτης, Ηράκλειος, Φαύστος, Μηνάς και η συνοδεία τους

Άγιοι Τέσσερις Μάρτυρες από την Πέργη της Παμφυλίας

Άγιοι Τριακόσιοι Εξήκοντα Έξι Μάρτυρες από τη Νικομήδεια

Άγιος Αϊδανός

Αγία Cuthburge

Σύναξη της Παναγίας της Λυκουρισιώτισσας στην Σκουτερά Αγρινίου

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments