Στις 2-9 εορτάζουν

Άγιος Μάμας

Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

Άγιος Διομήδης

Άγιος Ιουλιανός

Άγιος Φίλιππος

Άγιος Ευτυχιανός

Άγιος Ησύχιος

Άγιος Λεωνίδης

Άγιος Ευτύχιος

Άγιος Φιλάδελφος

Άγιος Μελάνιππος

Αγία Παρθαγάπη

Δίκαιοι Ελεάζαρ και Φινεές

Άγιοι Αειθαλάς και Αμών

Όσιος Κοσμάς ο ερημίτης και ομολογητής

Όσιος Θεοδόσιος καθηγούμενος της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments