Αγία Ελένη η Παρθενομάρτυς από τη Σινώπη. Με τη προσευχή της απέκρουσε τον βιαστή τούρκο. Το λείψανο της επέπλεε λουσμένο στο φως. 1 Νοεμβρίου

Καρπός και βλάστημα του ελληνικού και άγιοτόκου Πόντου υπήρξε ή άγια παρθενομάρτυς Ελένη ή νέα. Έζησε τον 18ο αιώνα στην όμορ­φη παραλιακή πόλη του Ευξείνου Πόν­του, τη Σινώπη, σε εποχή τουρκικής σκλαβιάς.

Γεννήθηκε και ανατράφηκε α­πό γονείς πιστούς και ευσεβείς, το ζεύ­γος Μπεκιάρη. Με ιδιαίτερη προσοχή οι γονείς έσκυψαν και έσπειραν στην α­παλή ψυχή της μικρής τους Ελένης το σπόρο της χριστιανικής διδασκαλίας.

Αλλά και ό θείος της Ελένης, πού ήταν εκεί δάσκαλος σε ελληνικό κρυφό σχο­λείο, επέδρασε στη διαμόρφωση του α­κέραιου και γενναίου χαρακτήρα της.

Τα χρόνια περνούσαν. Ή Ελένη είχε φθάσει στην ηλικία των 15 ετών και αγω­νιζόταν με ενθουσιασμό να «μορφώνει» μέσα της τον Χριστό. Ήταν τόσο πολύ αγνή στην καρδιά, ώστε το πρόσωπο της έλαμπε ολόκληρο από σπάνια και ζηλευτή ωραιότητα.

Αποτέλεσμα εικόνας για αγια ελενη τησ σινωπησ

Κάποια μέρα ή μητέρα της την έστει­λε στο κατάστημα του Κρύωνα για να αγοράσει νήματα για κέντημα Με προ­θυμία, όπως πάντα, υπάκουσε στο θέ­λημα της μητέρας.

Ό δρόμος όμως για το κατάστημα περνούσε από την κα­τοικία του πασά – διοικητή της Σινώπης, του Ουκούζογλου. Ή Ελένη ανυποψία­στη πέρασε και από το μέρος αυτό.

Στο βάδισμα της ήταν πάντοτε και παντού προσεκτική και προσευχομένη. Έτυχε όμως και την είδε ό πασάς και θαμπώ­θηκε από την ομορφιά της. Ή ψυχή του πλημμύρισε από ακόλαστη επιθυμία και διέταξε τούς φρουρούς του να τη φέ­ρουν μπροστά του για να μολύνει την παρθενία της.

Όμως ή γενναία και πιστή Ελένη απέ­κρουσε με πείσμα τις άνομες προτάσεις του. Μια αόρατη μυστική δύναμη εμπό­δισε τον πασά να αγγίξει την αγνή κό­ρη. Ή «φοβερά προστασία» του παντο­δυνάμου Θεού περιτείχιζε την πιστή Ε­λένη, πού συνέχεια προσευχόταν από μέσα της λέγοντας τον Εξάψαλμο.Αποτέλεσμα εικόνας για αγια ελενη τησ σινωπησ

Ή προσπάθεια του πασά ναυάγησε. Διέταξε να κλείσουν στο σπίτι του την Ελένη. Όμως ή ιδία διέφυγε απαρατή­ρητη από τους φρουρούς για το σπίτι της.

Όταν έμαθε τη φυγή της ό πασάς, έξαλλος διέταξε τη Δημογεροντία των Ελλήνων να του φέρει πίσω την Ελένη, διαφορετικά θα διέτασσε σφαγή όλων των Ελλήνων της Σινώπης.

Ό πατέρας της ενημερώθηκε αμέσως. Και αναγκά­στηκε για το συμφέρον του τόπου να παραδώσει με αβάστακτο πόνο τον μο­νάκριβο θησαυρό του στον αιμοβόρο τύραννο.

Ό πασάς άντίκρυσε με χαρά τη χρι­στιανή κόρη, την ‘Ελένη. Είχε πολλές ελπίδες ότι θα ικανοποιούσε τώρα τα κα­τώτερα ένστικτα του. Όμως πάλι νικήθη­κε.

Οι θερμές προσευχές της γενναίας πιστής Ελένης τον εμπόδισαν να ασελ­γήσει. Ή αόρατη μυστική δύναμη του Θεού, όπως και πριν, τον απωθούσε α­πό το «θήραμα» του.

Επιχείρησε και την επόμενη μέρα. Όμως διαλύθηκαν και πάλι τα δόλια του σχέδια. Ό πανάγαθος Κύριος ενίσχυε και ασφάλιζε το κρίνο του αυτό – την Ελένη – από κάθε είδους βεβήλωση.

Αγανακτισμένος ό πασάς διέταξε και την έκλεισαν στις υγρές και σκοτεινές φυλακές της Σινώπης. Ή μι­κρή – έφηβη Ελένη δεν φοβήθηκε ούτε το σκοτάδι, ούτε τη μοναξιά, ούτε τις νέ­ες απειλές τού Ούκούζογλου. Με τη δύ­ναμη και πάλι του Νυμφίου Κυρίου της απωθούσε με πείσμα τον φοβερό πειρα­σμό και νικούσε.

Αποτέλεσμα εικόνας για αγια ελενη τησ σινωπησ

Οργισμένος ό πασάς τώρα διέταξε να τη βασανίσουν, να τη θανατώσουν και να της τρυπήσουν το κεφάλι με δύο καρ­φιά. Ατάραχα και γενναία δέχθηκε ή Ε­λένη τα κτυπήματα, τους βασανισμούς και τον οδυνηρό θάνατο. Πέρασε ένδο­ξα στην αθανασία με «άσπιλο τον θεούφαντο χιτώνα της ψυχής της», όπως ω­ραία σημειώνει ό υμνογράφος της.

Το Ιερό της λείψανο το έβαλαν σε ένα σάκο και το έριξαν στη θάλασσα,. Αντί όμως να βυθιστεί, το λείψανο της Αγίας επέλπλεε και ένα ουράνιο φως το φώτιζε.

Το σεπτό Λείψανο συνέχισε να επιπλέει, ώσπου έφτασε στην τοποθεσία Γάει, όπου λόγω του μεγάλου βάθους της θάλασσας τα νερά είναι μαύρα. Εκεί πλέον βυθίστηκε.

Μετά από αρκετές ημέρες, ένα ελληνικό πλοίο αγκυροβόλησε στην τοποθεσία Γάει. Ένα βράδυ, ο φύλακας του πλοίου παρατήρησε ότι από το πυθμένα της θάλασσας έβγαινε ένα φως και νόμισε ότι εκεί θα υπήρχε ένα μεγάλος θησαυρός από χρυσό.

Αμέσως ειδοποίησε τον καπετάνιο και δύτες ανέλκυσαν το σάκο που όμως αντί χρυσού υπήρχε το τίμιο λείψανο της Αγίας. Ο καπετάνιος του πλοίου μετέφερε κρυφά την τιμία Κάρα της Αγίας στον ιερό Ναό της Παναγίας στην Σινώπη, το δε σεπτό σκήνωμα της το έβαλε σε ένα άλλο πλοίο, το οποίο έφευγε με Έλληνες για την Ρωσία.

Στο σημείο της θάλασσας που βυθίστηκε το Ιερό Λείψανο, άρχισε να βγαίνει γλυκό νερό και από τότε η περιοχή αυτή ονομάστηκε «Αγιάσματα».

Διά της τιμίας Κάρας της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ελένης γίνονταν πολλά θαύματα στην Σινώπη. Ιδιαίτερα, όσοι υπέφεραν από πονοκεφάλους, καλούσαν τον Ιερέα, ο οποίος έφερνε την αγία Κάρα, έψαλλε την Παράκληση, έκαμνε Αγιασμό και θεραπεύονταν ο πόνος.

Μέχρι το 1924 ή τιμία κάρα της βρι­σκόταν θησαυρισμένη στον Ιερό Ναό Παναγίας της Σινώπης. Ερχόμενοι όμως τότε στη Θεσσαλονίκη οι διωχθέντες ευ­σεβείς Πόντιοι αδελφοί μας της Σινώπης έφεραν μαζί τους και τον πλούτο τους, την Αγία τους.

Ή τιμία κάρα της νεομάρ­τυρος Ελένης, πού μάλιστα κάποτε και ευωδιάζει, φυλάσσεται σήμερα στον Ιε­ρό Ναό Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας Θεσσαλονίκης. Αλλά και στον Μητροπο­λιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικά­λων υπάρχουν ιερά Λείψανα της Αγίας. Πλήθη ευσεβών πιστών συγκινούνται καθώς μελετούν τη ζωή της ένδοξου Νεομάρτυρος. Και την τιμούν. Τελούν με πίστη Ιερές Παρακλήσεις. Και οι ικεσίες της θαυματουργούν ιδιαίτερα στους πά­σχοντες από πονοκεφάλους.

Ή αγία Ελένη ή νεομάρτυς ή Σινωπίτις με τη δύναμη της θερμής προσευχής κα­τέβαλε τον πολυμήχανο εχθρό της και κράτησε τον θησαυρό της αγνείας της ασύλητο.

Με το παντοδύναμο όπλο της προσ­ευχής μπορούμε και μείς πάντα να νι­κούμε στις μεγάλες ώρες των πειρα­σμών. Ιδιαίτερα οι σημερινοί χριστιανοί νέοι στο μεγάλο τους αγώνα για τη δια­τήρηση της αγνότητας ας έχουν δυνατό πρότυπο τους την άγια Ελένη. «Πάνσεμνε του Χριστού κόρη Ελένη, ή καθελούσα τον έχθρόν τη δυνάμει της πίστε­ως, διά παντός έκδυσώπει, έλεηθήναι τάς ψυχάς ημών». 

Πηγές:

https://sites.google.com/site/synaxari/home/e-agia-parthenomartys-elene-e-nea-e-ek-sinopes

http://www.saint.gr/2868/saint.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments