Στις 2-11 εορτάζουν

Άγιοι Ακίνδυνος, Αφθόνιος, Πηγάσιος, Ελπιδηφόρος και Ανεμπόδιστος

Άγιοι Συγκλητικοί

Άγιοι Εύδοξιος, Αγάπιος και άλλοι οκτώ μάρτυρες, Αττικός, Μαρίνος, Ωκεανός, Ευστράτιος, Καρτέριος, Νικοπολιτιανός, Στύραξ και Τωβίας

Άγιες Κυριακή, Δομνίνα και Δόμνα

Όσιος Μαρκιανός «ο εν τη Κύρω»

Άγιοι Λάμπρος, Θεόδωρος και έτερος Ανώνυμος οι Νεομάρτυρες που μαρτύρησαν στο Βραχώρι

Άγιος Αντώνιος ο ομολογητής, επίσκοπος Θεσσαλονίκης

Όσιος Γαβριήλ ο Ομολογητής – Σαλός

Πηγές :

www.saint.gr

http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments